• האם כיום מצוות “מחיית זכר עמלק” עדיין רלוונטית?

    חז”ל מספרים לנו על השיטה של סנחריב מלך אשור . כדי לשלוט על עמים רבים וארצות רבות שכבש היה סנחריב מגלה את העם שכבש לארץ אחרת, העם המוגלה התערה והתבולל עם העם המקומי ובכך נמנע מממנו להרים ראש ולמרוד. אם אכן “בא סנחריב ובילבל את האומות” הרי שגם אם יבוא אדם ויטען שהוא עמלקי מזרעו …

    קרא עוד »
Scroll To Top