תרגום  לאידיש

יש לכם מסמך ביידיש, בין בדפוס בין בכתב יד,
ומעוניינים לתרגמו לעברית?

פנו אליי טלפונית ל: 052-4452080

דויד רויזבליט

Scroll To Top