שני לוחות שהם אחד / מרדכי אפרתי

שני לוחות שהם אחד / מרדכי אפרתי
כולנו מכירים את הסתירה שחז”ל מציגים בעניין האבנים שיעקב הניח מתחת לראשו בעת שישן במהלך הבריחה מעשו. בתחילה נאמר “וייקח מאבני המקום” כלומר לקח כמה אבנים ואילו לאחר מכן “ויקח את האבן” דהיינו שהייתה אבן אחת.
חז”ל מיישבים את הסתירה בכך שאכן בתחילה לקח כמה אבנים אבל כל אבן התרוצצה נגד חברתה ואמרה “עלי יניח צדיק את ראשו” וכדי למנוע מריבה בין האבנים הקב”ה איחד אותן לאבן אחת.
התשובה הזו מאוד מוזרה. האם אכן האבנים דיברו ? אם כן זהו נס יותר גדול אפילו יותר מקריעת ים סוף ולא מצינו שחכמינו נפעמו מנס זה.
דברי חז”ל לפעמים הם משל וסמל לרעיון שאותו הם רוצים להביע. כאשר יעקב ברח מעשו התרוצצו במוחו של יעקב המחשבות. הוא הולך עתה להקים את עם ישראל והשאלה היא על מה “יניח..את ראשו” כלומר מה יהיה העיקר בעם ישראל האם ה”אבן” הימנית של לוחות הברית או “האבן” השמאלית של “לוחות הברית” . האבנים שהתרוצצו היו “שני לוחות אבנים הוריד בידו” שעליהם נאמר בפרשתנו “ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אלי” דהיינו עשרת הדיברות.
בלוח הימני של עשרת הדיברות מוזכרות מצוות “בין אדם למקום” (על כיבוד אב ואם כמצוה בין אדם למקום בל”נ בפעם אחרת) שהן “אנכי” “לא יהיה לך אלוקים אחרים” “לא תשא את שם …לשוא” “שמור את יום השבת” “כבד את אביך ואת אימך” ואילו בלוח השמאלי מוזכרות מצוות “בין אדם לחבירו” שהן “לא תרצח” “לא תנאף” “לא תגנוב” “לא תענה ברעך עד שוא” “לא תחמוד אשת רעך”.
יעקב לא יודע איזו אבן תהיה דומיננטית דהיינו האם יש לשים דגש על מצוות “בין אדם למקום כמו שבת”, תפילין, ציצית, סוכה, פסח, וכד’ או יש לשים דגש על מצוות “בין אדם לחבירו” כמו צדקה, ביקור חולים, לווית המת, חסד ועזרה לזולת, איסור לשון הרע, איסור הוצאת שם רע, הימנעות מפגיעה בלשון ובגוף בזולת וכד’
את הדילמה הזו הקב”ה פותר ליעקב. הוא הופך את שני האבנים ל”אבן אחת” ומשמעות הדבר היא שמי שמקיים רק מצוות “בין אדם למקום” אבל לא מקיים מצוות “בין אדם לחבירו” הרי שגם מצוות “בין אדם למקום” אין לו וכן להיפך מי שמקיים רק מצוות “בין אדם לחבירו” ולא מקיים מצוות “בין אדם למקום” הרי שגם מצוות “בין אדם לחבירו” אין לו כיוון ששני האבנים הן “אבן” אחת.
document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript); amertripaline on salle

סגור לתגובות.

Scroll To Top