פרשת וישלח

המפגש בין יעקב לעשיו
ציירה: אהובה קליין (c)

“וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו וייפול על צוואריו וישקהו ויבכו”[בראשית ל”ג,ד]

 

Scroll To Top