קשת ותיבה

בס”ד

הקשר בין התיבה והקשת / מרדכי אפרתי

 

שנה ואחד עשר יום היה נח , אישתו ושלושת בניו ,חיות ,בהמות, עופות, זוחלים ושאר סוגי בעלי החיים בתוך התיבה וכך הציל אותם אלוקים ממי המבול  ומי התהום שהתפרצו ללא הפסקה במשך 150 יום והרסו ומחו את כל היקום.

מדוע היה על נח ועל כל בעלי החיים להינצל ע”י הימצאות בתיבה וכי אלוקים לא יכל להעמיד אותם במקום שבו לא יוריד מבול (כמו ארץ ישראל שלדעת חז”ל לא ירד עליה המבול) וכך להצילם בצורה פשוטה ולא מסובכת?

התיבה למעשה היתה התשובה לחטאים שבגינם נגזר שירד מבול.

אמנם דור המבול חטאו בגילוי עריות ומתירנות ללא גבול (אשר השפיעה אפילו על ההתנהגות המינית של בעלי החיים)  וגם בעבודה זרה  אבל ה “קש ששבר את גב הגמל” דהיינו העבירה אשר בגינה נגזר עליהם להיכחד מהעולם היתה ה “חמס” – הגזל.  אנשי דור המבול הצטיינו בגזל ובגניבה זה מזה. הגזל פשה  בכל רובדי החברה ובין כל האנשים ללא יוצא מהכלל (פרט לנח) והוא גם נעשה בתיחכום (פחות משוה פרוטה)

מה עומד ביסוד הגזל ? כאשר אדם גוזל הוא למעשה אומר שרק הוא קיים בעולם. כאילו הוא אומר: אני צריך עכשיו אופניים ולכן אגזול ממך  את האופניים שלך למרות שעבדת קשה לקנות אותו כיוון שאינני מכיר בקיום שלך שהרי רק אני כאן ורק אני חשוב ורק לי מגיע.

כדי ללמד את האנושות לדעת לחיות ביחד, לוותר, להכיר בקיומו של האחר הוריד אלוקים מבול והכניס את נח וכל בעלי החיים למקום צר וקטן למשך 376 ימים (שנה ואחד עשר יום) . במקום זה, כאשר כל אחד חולק את מקומו עם האחר לימד אלוקים את האנושות ובעלי החיים שכדי לשרוד צריך להכיר בשני, להכיר בקיומו, להתחשב בו, לאפשר לו את שלו וזה יביא אותם לאחר “כור היתוך” זה לצאת לעולם החדש מתוך הבנה שלא רק אני קיים ולא “רק  לי מגיע” ולהבין שאינני יכול  לבטל את השני ולקחת לו משהו ששיך לו

את אותו רעיון ביטא אלוקים בקשת שאותה הוא נתן כאות ברית לאחר המבול.

כאמור לעיל, כאשר אדם גוזל הוא מבין שיש רק אדם אחד בעולם ורק לו מגיע הכל. יש רק “צבע” אחד ואין זכות קיום ל “צבע” שני. כדי לבטל תפיסה זו באה הקשת . בקשת יש צבעים שונים ומגוונים דהיינו היא רומזת לאדם שיש עוד אנשים ועוד גורמים בעולם והוא לא היחיד , דווקא הרבגוניות שבצבעים מביאה את הקשת להיות מרהיבה דהיינו דווקא ההכרה באחר היא זאת שמביאה יופי לחיים.

  buy100 mg of viagra pills

סגור לתגובות.

Scroll To Top