פרשת שמות

ציורי תנ”ך/ בני ישראל מתרבים במצרים
ציירה: אהובה קליין (שמן על בד), בראי התנ”ך (c)

“וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ”[שמות א,י”ב]

 

Scroll To Top