פרשת קורח

ציורי תנ”ך/ קורח ואנשיו
ציירה: אהובה קליין, בראי התנ”ך (c)

“ויקהלו על- משה ועל אהרון ויאמרו  אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים…” [במדבר ט”ז,ג]

 

Scroll To Top