פרשת קדושים

ציורי תנ”ך/ סעודת קורבן שלמים
ציירה: אהובה קליין (שמן על בד), בראי התנ”ך (c)

“וכי תזבחו זבח שלמים לה’ לרצונכם תזבחהו: וביום זבחכם יאכל..”
[ויקרא י”ט,ה-ו]

Scroll To Top