פרשת ניצבים

ציורי תנ”ך/ בני ישראל ניצבים לפני ה’
ציירה: אהובה קליין, בראי התנ”ך (c)

“אתם נצבים היום כולכם לפני ה’ אלוקיכם..” [דברים  כ”ט, ט]

 

 

ציורי תנ”ך/ הבטחת הארץ לאבותינו
ציירה: אהובה קליין, בראי התנ”ך (c)

“כי אביאנו אל- האדמה אשר- נשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש..”[דברים ל”א, כ]

 

 

Scroll To Top