פרשת משפטים

ציורי תנ”ך/ שילוח העבד לחופשי
ציירה: אהובה קליין (שמן על בד), בראי התנ”ך (c)

“כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי..”[שמות  כ”א,ב]

עבד עברי יוצא לחופשי.

Scroll To Top