פרשת מקץ

ציורי תנ”ך/ חלום פרעה
ציירה: אהובה קליין, בראי התנ”ך (c)

“והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותרענה casino spiele באחו:
 והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור רעות מראה ודקות בשר..”

[בראשית מ”א,ב-ג]

Scroll To Top