פרשת כי תבוא

ציורי תנ”ך/ הכניסה לארץ ישראל
ציירה: אהובה קליין, בראי התנ”ך (c)

“והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה’ אלוקיך נותן לך נחלה..” [דברים כ”ו, א]

 

Scroll To Top