פרשת חקת

ציורי תנ”ך/ משה מכה על הסלע
ציירה: אהובה קליין, בראי התנ”ך (c)

“וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם[במדבר כ, י”א]

 

Scroll To Top