פרשת וישב

ציורי תנ”ך/ יוסף מחפש את אחיו
ציירה: אהובה קליין, בראי התנ”ך (c)

וימצאהו איש והנה תועה בשדה וישאלהו האיש לאמור מה תבקש?
 ויאמר את אחי אנוכי מבקש…”[בראשית ל”ז,ט”ו-ט”ז]

 

Scroll To Top