פרשת וארא

ציורי תנ”ך/ ארבע לשונות הגאולה
ציירה: אהובה קליין (שמן על בד), בראי התנ”ך (c)

“..אני ה’ והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי
אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים: 
ולקחתי….והבאתי אתכם אל הארץ…”
[שמות ו,ו-ט]

 

Scroll To Top