פרשת בחוקותי

ציורי תנ”ך/ שכר שמירת החוקים והמצוות
ציירה: אהובה קליין (שמן על בד), בראי התנ”ך (c)

“אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותי תשמרו..”[ויקרא כ”ו,ג]

Scroll To Top