פרשת אמור

ציורי תנ”ך/ הבאת העומר אל הכוהן
ציירה: אהובה קליין (שמן על בד), בראי התנ”ך (c)

“..וקצרתם את קצירה והבאתם את—עומר ראשית קצירכם אל- הכוהן
[
ויקרא כ”ג,י]

Scroll To Top