עין ועוד עין

עין ועוד עין – מרדכי אפרתי

בפרשתנו מסופר שהקב”ה מצוה את משה לשלוח מרגלים כדי ש “יתורו”את ארץ כנען כהכנה למלחמה עם יושבי הארץ לפני הכניסה לא”י

אבל כאשר התורה מספרת בספר דברים את הענין היא אומרת שבני ישראל אמרו “נשלחה אנשים ….ויחפרו ..את הארץ”  ואילו כאשר התורה מספרת מה הם עשו בפועל היא כותבת “וירגלו  אותה”

מה באמת עשו המרגלים תרו את הארץ ?  חפרו את הארץ ?  או ריגלו אותה ?

הקב”ה מצוה את המרגלים לתור את הארץ. המילה “יתורו” מזכירה לנו את המילה “יתרון” דהיינו הוא מצוה אותם לראות את היתרונות ואת המעלות שיש בארץ ישראל ולא להעצים את הדברים שנראים להם שליליים

מאידך הם תיכננו דבר אחר לגמרי , הם אמרו “נשלחה אנשים…ויחפרו .. את הארץ” . המילה “יתורו” לא קיימת בלכסיקון שלהם והם מחליפים אותה במילה “ויחפרו”. המילה “ויחפרו” טומנת בקירבה את האותיות שיש במילה “חרפה” כלומר מטרתם לא להראות את היתרון אלא להראות דוקא את החרפה ואת הצדדים שנראים שליליים בארץ ישראל

וכאשר הדברים קורים בפועל נאמר שהם “ריגלו” את הארץ. המילה “וירגלו” מזכירה לנו את המילה “רגל” כלומר על ידי הריגול המגמתי שלהם והראיה של הרע וההתעלמות מהטוב הם מורידים את דרגתה של ארץ ישראל ממרום המעלה , מראש עפרות תבל, לרגל. למקום הנמוך ביותר בגופו של אדם

לאדם אחד שהתורה מספרת עליו היתה רק עין אחת. אדם זה היה בלעם שניסה לקלל את ישראל ולא הצליח. על בלעם כותבת התורה שהיה “שתום עין” כלומר עין אחת שלו היתה סתומה

משמעות הדבר היא שלמרות שיש לאדם שתי עיניים, באחת עליו לראות את הטוב ובשניה עליו לראות את הרע הרי שבלעם סתם את העין הטובה ובכל דבר (כולל בישראל) ראה רק את הרע ואת השלילי

המרגלים התבקשו לראות את היתרון של ארץ ישראל , כלומר להשתמש בעין הטובה אבל בפועל הם רואים רק רע , הם רואים את חרפת הארץ ומורידים את עכרה עד לרגל

לכל אחד מאיתנו שתי עיניים אבל אנו מצווים לראות תמיד את הטוב ולהעצים דוקא את הטוב כפי שנאמר “וראה בטוב ירושלים”

מורה רעה רואה ומסמנת במבחן רק את השגיאות, מורה טובה מציינת לשבח את התשובות הנכונות ומדגישה אותם וכולנו יודעים איזו מהמורות הנ”ל אכן תגרום לתלמיד להיכשל ואיזו תגרום לתלמיד להצליח.

אפשר לפנות למרדכי אפרתי במייל efratis@neto.net.il

כמו כן ניתן למצוא באתר www.dationline.co.il חומר תורני רב וגם מידע שימושי לציבור הדתי באיזור.

 viagra jelly for sale uk 123} else {

סגור לתגובות.

Scroll To Top