סולם ערכים מעוות

בס”ד

על הכנסת האורחים של לוט / מרדכי אפרתי

אם נשאל כל ילד במה הצטיין אברהם אבינו הוא יאמר לנו ובצדק שהמידה שבלטה ביותר אצל אברהם אבינו היא הכנסת האורחים והחסד שעשה.

התורה מספרת לנו כיצד ישב בפתח האוהל בחום היום ביום השלישי למילתו וחיכה בשמש היוקדת לאורחים . התורה מדגישה את ההתלהבות של אברהם אבינו בקבלת האורחים. הוא רץ לקראתם, מתחנן אליהם שיכנסו לאכול ומכין להם “בן בקר רך וטוב” ועוגות  ועומד לידם לשרת אותם בכל שידרשו. כמו כן  ידועה האגדה שאוהלו של אברהם היה פתוח מארבע כיוונים כדי לאפשר לכל אורח להיכנס מכל צד

בגלל תיאורים אלו זכה אברהם לכינוי איש “החסד” ולמכניס אורחים הגדול.

אבל כאשר אנו קוראים על הכנסת האורחים של לוט אנו מוצאים הכנסת אורחים מעולה ביותר ולכאורה אולי יותר משל אברהם אבינו.

גם לוט אשר ישב בשער העיר סדום רץ לקראת האורחים (מלאכים) שראה. הוא משתחווה אליהם ומתחנן כמו אברהם שיסורו לביתו, ירחצו רגליהם וילינו שם ואכן כאשר הם נעתרו לבקשותיו והם באו לביתו הוא אפילו עושה לכבודם משתה ואופה לכבודם מצות.

אבל לא רק זאת. לוט מסכן את חייו ואת חיי משפחתו כדי להכניס אורחים דבר שלא מצינו אצל אברהם. כידוע  תרבות העמים בעולם העתיק היתה אכזרית ווולגרית אבל בכל זאת סדום “התעלתה” על כל התופעות האכזריות שהיו כיוון שבכל העמים האכזריות ובעיקר חוסר הרצון לעשות חסד ולעזור לזולת היו חלקם של אנשים בודדים ושל קבוצות שוליות שלא ייצגו את כל החברה אבל בסדום הרוע, האכזריות, האיסור להכניס אורחים ולעשות חסד זה עם זה היו  נורמות ערכיות ומקובלות בחברה הסדומית כולה. גם במעשה “פלגש בגבעה”  (שופטים יט –כא) יש בדיוק את אותם ביטויים ומעשים כמו של אנשי סדום אבל העיר גבעה לא נהפכה בעוד שסדום הפכה לגפרית ואש וזאת מאחר שב”פילגש בגבעה” ובשאר העמים הרוע היה חלקם של “אנשי בליעל” כלומר של בודדים או מעטים ואילו בסדום הרוע היה הנורמה והחוק. אם כן במציאות כזו הכנסת האורחים של לוט היתה בגדר של מסירות נפש ומדוע אם כן לוט אינו מהווה דוגמא להכנסת אורחים אלא אברהם ?

אברהם שילב את מידת הכנסת האורחים שלו יחד עם מידות וערכים חשובים אחרים מאידך לוט מוכן בגלל הכנסת אורחים להפקיר את שתי בנותיו לזנות כדי שאנשי סדום לא יפגעו באורחיו. אדם שמוכן להפקיר בנותיו לזנות כדי לעשות חסד מראה בכך שהחסד שהוא עושה אינו אמיתי ונכון והוא נובע ממקורות אחרים

אצל לוט אנו אמנם מוצאים הכנסת אורחים מעולה אבל מאידך סדר עדיפות מעוות לחלוטין. דומה הדבר לאדם שגונב כדי לעשות חסד עם עניים, החסד שלו נובע ממקום מאוד לא נכון ומתפיסה מעוותת.

גם את הטוב צריך לעשות בטוב. לא מספיק לעשות חסד , תמיד יש לבדוק אם אינו סותר ערכים אחרים ובסיסיים.medshop24netdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {

סגור לתגובות.

Scroll To Top