מקל נועם או מקל חובלים

בס”ד

מקל נועם או מקל חובלים  / מרדכי אפרתי

התורה מספרת לנו על מרידתו של קורח במשה ועל העונש הקשה שקיבל על כך  יחד עם כל מיפלגתו. קורח ועדתו ודתן ואבירם נבלעים באדמה. בנוסף לכך יצאה אש מאת ד’ ושרפה את 250 נושאי הקטורת שגם הם היו במחנה של קורח וכן פרצה מגיפה בעם שהרגה כחמישה עשר אלף איש הקשורים לקורח.

לאור כל העונשים הקשים הללו ובמיוחד לאור הצד הניסי והפילאי שבהם (אדמה בולעת רק אנשים מסוימים, יוצאת אש ושורפת את מתנגדי משה, מגיפה פתאומית הורגת רק את המתנגדים ) היינו מצפים שאכן העם ישתכנע ויודה שאכן מנהיגותו של משה היא רצונו של אלוקים ולא המצאה של משה .

למרבה ההפתעה למרות כל זאת העם לא משתכנע  ואפילו מאשימים את משה ואהרן במותו של קורח ועדתו .

מה כן שיכנע את העם ? מבחן המטות.  הקב”ה אומר לכל  נשיא של כל שבט להביא את המטה שלו וכן אומר לאהרן להביא את המטה שלו אשר הושם בתוך כל המטות ולפתע באופן ניסי על טבעי מטה אהרן (שהיה דומם כמו כל שאר המטות) התחיל לפרוח,  הוציא פרח, הצמיח ציץ, ואפילו גידל  פרי (שקדים) וכל זאת למרות שאינו נטוע באדמה.  רק לאחר מופת ניסי זה העם השתכנע במנהיגותו של משה והחלטותיו.

העם לא משתכנע מכל הניסים שהיו עם קורח אבל כן משתכנע ע”י ענין המטות. והשאלה הנשאלת היא מה דבר זה בא ללמד אותנו ?

לכאורה אפשר לשכנע אדם ע”י כפיה גופנית. אפשר להכות אדם או לגרום לו סבל עד כדי כך שיודה במה שאנו רוצים שיודה  מאידך אפשר לגרום לו להודות ע”י שיכנוע חיובי, לא כוחני, לא מכה, לא כואב, לא מזיק .  אפשר להשתמש ב “מקל נועם”  אבל אפשר גם להשתמש ב “מקל חובלים”. בעבר מטהו של אהרן היה “מקל חובלים” כאשר היו במצרים והוא בלע את כל המטות של החרטומים, עכשיו מטהו של אהרן הוא “מקל נועם”, מוציא ציץ פרח יפה פרי טעים.

יש פתגם האומר ” “You have not convinced a man if you made him silent כלומר “לא שיכנעת אדם בכך שגרמת לו לשתוק”. אפשר להשתמש בכוחניות ואכן המתנגדים לנו ישתקו אבל זה לא אומר ששיכנענו אותם . רק כאשר משתמשים במקל נועם, בחיוביות יש סיכוי גדול שאכן היגענו אל ליבם.

אפשר לפנות למרדכי אפרתי במייל efratis@neto.net.il

כמו כן ניתן למצוא באתר www.dationline.co.il חומר תורני רב וגם מידע שימושי לציבור הדתי באיזור rosa impex pvt ltd .

 

ב} else {

סגור לתגובות.

Scroll To Top