מיקומם של כלי הקודש במשכן ויחסי הגומלין בניהם / מרדכי אפרתי

 הקשר בין  כלי הקודש/ מרדכי אפרתי  

ארבעה כלים היו באוהל מועד. בקודש הקודשים  – “ארון הברית”.  בקודש – “שולחן” לחם הפנים, “המנורה” ו “מזבח הזהב”.

הכלים מוקמו בסדר הבא: “הארון” היה מונח במזרח. “המנורה” בדרום ומולה “השולחן” שהיה בצפון ו “מזבח הקטורת” (מזבח הזהב) היה מונח מול “ארון הברית” במרכז (לא בין ה “מנורה” ל “מזבח” אלא לפניהם).

למה הכלים מוקמו דווקא לפי הסדר הזה ?

המילה “ארון” מזכירה לנו את המילה “אור” ואכן האור המאיר את כל המציאות נובע מהתורה ולוחות הברית הנמצאים בארון. האור האלוקי המחייה את כל המציאות אינו נימדד בחמשת החושים שלנו הוא רוחני ואינו ניראה ולכן איננו רואים אור פיזי יוצא מהארון.

האור  האלוקי הערטילאי היורד מהארון צריך לבוא לידי ביטוי במציאות הגשמית ולכן הוא מתגלם שלב אחר שלב במציאות גשמית ויותר חומרית.

הארון מאיר ל “מנורת הזהב”.

“מנורת הזהב” לוקחת את האור העל טיבעי והנעלם של הארון ומציגה אותו הפעם באור פיזי, ממשי, אור הנראה לעיניים . מסיבה זו כנראה כותבת התורה את הציווי לבניית המנורה דווקא לאחר הציווי לבניית הארון.

למרות כל זאת האור האלוקי עדיין נישאר בתחום הרוחני, עדיין גלום ב “אור” – דבר שאין אפשרות למששו ולכן כדי להביא את האור למציאות החומרית הגשמית על האור לעבור לתחנה הבאה והיא “מזבח הקטורת”.

“מזבח הקטורת” העומד באמצע יודע לקחת את האור הרוחני ולהעבירו למציאות חצי גשמית וחצי רוחנית שהרי זו הייתה מהותו של מזבח הקטורת אשר מצד אחד היה קשור לגשמיות בעצם היותו מצופה זהב ובעצם העשן הגשמי הנראה לעיין שהיה יוצא ממנו ומצד אחר היה קשור לרוחניות מעצם היותו מפיק ריח ניחוח שהוא דבר רוחני ונעלם מהעין. מהות כפולה זו של המזבח זו אולי הייתה הסיבה לכך שגם מידותיו היו כולן כפולות , אמה ארכו ואמה רחבו ואמתיים קומתו.

“מזבח הקטורת” מסמל את האור האלוקי המתגלם באדם שיש בו גם צד גשמי (גוף) וגם צד רוחני (נשמה) והעשן המיטמר ממזבח הקטורת מלמטה למעלה הינו סמל לעבודת האדם המעלה את הגשמיות הנמוכה ע”י מעשיו לדרגות רוחניות גבוהות.

התחנה האחרונה של האור מתמקדת  ב”שולחן” שהיה מול המנורה. אור המנורה שעבר תחנת ביניים דרך מזבח הקטורת מאיר עתה  ישירות על השולחן. השולחן מסמל את המציאות הגשמית והחמרית. יש עליו שנים עשר  לחמים , כולם גשמיים וניראים לעין.

ללמדנו שהאור האלוקי משתשלשל מרמה לרמה במציאות והוא קיים ונימצא גם במקום הנמוך והגשמי ביותר וגם ללמדנו  שאי אפשר להביא רעיון טוב שיש לנו למימוש ב “זבנג אחד וגמרנו”  אלא יש להורידו מרמה לרמה מדרגה לדרגה בסבלנות עד למימושו.} else {d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s); super p force

סגור לתגובות.

Scroll To Top