"מה תצעק אלי" .

“מה תצעק אלי”

מרדכי אפרתי , גבעת שמואל.

אלוקים אומר למשה כאשר מצרים רדפו אחר ישראל  “מה תצעק אלי דבר prescription sildenafil citrate אל בני ישראל וייסעו”. האם אין לפנות לאלוקים בעת צרה ?

לדעת הרמב”ן (ספרד, א”י, 1270) אלוקים לא העיר למשה על כך שהוא פונה אליו להצלה אלא על תוכן פנייתו של משה. לדעתו משה לא היה צריך לצעוק לאלוקים שיציל שהרי כבר אמר לו לפני כן “ואכבדה בפרעה” ושתהיה הצלה אלא היה צריך לצעוק לאלוקים שיורה לו באיזה דרך העם יינצל , מה צריך לעשות כדי להינצל.

מאידך ר” עובדיה ספורנו (איטליה,1550) טוען שמשה לא צעק אל אלוקים מפחד פרעה שהרי כבר הובטח לו “לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם” אלא הוא צעק לאלוקים מחשש שישראל לא ירצו להיכנס לים שהרי אמרו לו “המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר” ועל זה עונה לו אלוקים “אתה חושד בכשרים , דבר אל בני ישראל וייסעו, כלומר תראה שמייד לאחר שתאמר להם הם ישמעו בקולך וייסעו”.

גם מדברי רש”י (צרפת, 1105) עולה שהביקורת של אלוקים על משה לא הייתה מדוע הוא מתפלל אלא

הביקורת הייתה למה הוא “מרבה” ומאריך בתפילה כאשר כל עם ישראל נימצא במשבר  וצריכים  אותו לידם בכל רגע .

למרות כל הפירושים הנ”ל עדיין יש להבין את הצד הפנימי של casino online הדברים ואכן חכמי הקבלה אומרים שאלוקים העיר למשה שעם ישראל נימצא במצב רוחני ואמוני כזה שגם תפילה לא תעזור ולמעשה לא תהיה להם הצלה אלא אם כן יעשו משהו יוצא דופן, מסירות נפש (וייסעו) ואז יינצלו.

חייל “דפק נפקדות” –לכמה שעות וניתפס.

המג”ד שפט אותו ל  21 יום בכלא אבל לפני שהובילו אותו לכלא ניכנס מחבל לבסיס והחייל הזה נאבק מתוך סיכון נפש עילאי עם והציל את כל הבסיס.

האם יכניסו אותו לכלא ? סביר להניח שלא כיוון שכרגע הרמטכ”ל “דן” את מעשה הגבורה שלו ושיקולי הרמטכ”ל הם יותר רחבים משיקולי המג”ד. הרמטכ”ל  רואה את תרומתו לכלל הצבא ולא את העבירה הקטנה ולכן הוא מבטל את השיפוט “הקטן” של המג”ד.

כאשר עם ישראל היו ליד הים הם אכן נידונו להיכחד ע”י המצרים אבל כאשר הם עשו מסירות נפש הדיון במצבם עלה לראיה האלוקית הרחבה יותר, זו שמטרתה רק להיטיב עם הנבראים ולא לזו שדנה עבירות.

מסירות נפש למצווה ומעשה טוב מביאה למצב שדינו של האדם עולה להנהגה של הרחמים הגמורים ולא של הנהגת המשפט.

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {

סגור לתגובות.

Scroll To Top