מה פירוש האמירה “הנני נותן לו את בריתי שלום”

“הנני נותן לו את בריתי שלום”

מרדכי אפרתי, בית מדרש בוקר, גבעת שמואל.

 

בעקבות מעשהו ההרואי ומסירות הנפש העילאית של פנחס הקב”ה  אומר למשה שיאמר לפנחס שהוא נותן לו “בריתי שלום”.

הביטוי “בריתי שלום” מאוד מעורפל ורבים מפרשני התורה התחבטו בפירושו.

לדעת ר’ עובדיה ספורנו המילה “שלום” מזכירה לנו את שתי המילים “שלא למות”.

כידוע כל עוד יש “שלום” , איזון בין כל המרכיבים הפיזיולוגיים בגופו של האדם, חייו ימשיכו לנצח . ברגע שיש חוסר איזון בין מרכיב למישנהו (הסוכר עולה.. לחץ דם יורד וכד’) אז יכולה להיווצר סכנה לגוף. הקב”ה מבטיח לפנחס “שלום” בין כל מרכיבי גופו דבר שיאפשר לו אריכות ימים ושנים ואכן כך היה גם לאחר 300 שנה בזמן פילגש בגבעה אנו מוצאים את פנחס בחיים כפי שנאמר ” ופנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן עומד לפניו בימים ההם” (שופטים כ/כח). על גישה זו אפשר להוסיף את דברי חז”ל והזוהר “פנחס הוא אליהו” דהיינו שזכה לאריכות ימים ושנים לנצח (אם כי לדעת ר’ יוסי בזוה”ק אליהו אכן מת אבל לא בדרך הרגילה אלא עלה עם גופו השמימה דבר המבטיח את נצחיותו).

רבי אברהם איבן עזרא מסביר שה “שלום” הוא הבטחה שלמרות שהרג את נשיא שבט שמעון, שבט הידוע באופיו החם, הם לא יפגעו בו והוא יצא באופן פילאי  מכל הענין ב “שלום”.

המאפיין את הגישה המוזכרת לעיל הוא שהשלום הוא ביטוי למשהו גשמי, חומרי פיזי,  דבר שלכאורה לא כל כך מסתדר עם ההקשר “והיתה לו ברית כהונת עולם” המדבר על שכר רוחני .

מאידך רבים מהפרשנים ראו בביטוי “ברית שלום” כשכר רוחני , נפשי, חברתי

רש”י מבין את ברית השלום “כאדם המחזיק טובה למי שעושה לו טובה” דהיינו הקב”ה אומר למשה שיאמר לפנחס שיש לו אצלו קרדיט “אף כאן פירש לו הקב”ה שלומותיו” .

לדעת החזקוני “ברית שלום” פירושה שלא יפסיד את כהונתו. כידוע כהן שהרג את הנפש לא נושא את כפיו אבל כאן הקב”ה מבטיח לו “ברית שלום, דהיינו שלא ייפסל בשל קינאתו הואיל והכל היה לשם שמים בצורה הטהורה ביותר.

הנצי”ב רואה “בברית השלום” את המשך השלימות הנפשית של פנחס למרות הטארומה המוסרית שנובעת ממעשהו. כידוע התורה מצווה לשרוף את עיר הנידחת על כל אנשיה ורכושה ומיד לאחר מכן אומרת התורה “ונתן לך רחמים וריחמך” זאת מאחר שכל פעולה אכזרית שהאדם עושה גורמת לו להיות פחות עדין, פחות רגיש ולבסוף אף אכזרי ולכן התורה מבטיחה לשורפי עיר הנידחת “ונתן לך רחמים” – הרחמנות והרגישות לא יסתלקו ממך למרות המעשה האכזרי. גם כאן הקב”ה מבטיח לפנחס שעשה מעשה אכזרי (וראה בחז”ל ציורים מזעזעים של מעשה הדקירה) שהמעשה לא ישפיע על אופיו והוא ישאר למרות זאת איש שלום.

כל הפרשנים עד כה הבינו שמי שאומר “הנני נותן לו את בריתי שלום” הוא הקב”ה שמבטיח שלום לפנחס מאידך ה “כלי יקר” מפרש בצורה אחרת לגמרי. המעשה של פנחס אשר העיז ועשה העמיד לכאורה את משה, המנהיג, באור של מנהיג שכביכול איבד את העשתונות ברגע מבחן ולא ידע להגיב על מעשה זימרי. הרואה מהצד יכול היה להבין שמעתה משה “יפחד” מפנחס ומהפופולריות שלו וינסה “להשאיר אותו קטן” כדי שלא יסכן את מעמדו ולכן הקב”ה אומר למשה “לכן אמור” אתה משה תאמר קבל עם ועדה לפינחס “הנני (אני משה) נותן לו את בריתי שלום” דהיינו אין בליבי עליו ויש ביננו שלום ואחוה.

רוב הפרשנים שהצגתי עוסקים מתמקדים בביטוי “שלום” אבל כיצד אנו מסבירים את המילה “בריתי” ?

ר’ חיים בן עטר מתיחס למילה “בריתי” ואומר שהמילה הזו אומרת  שהיתה קיימת כבר ברית בעבר ואותה הקב”ה נותן עכשיו לפנחס.  באיזו ברית מדובר ?

לדעתו מדובר בברית שהקב”ה כרת עם האבות לתת להם עשרה עממין  “וזה יקרא ברית שלום כי אז יהיה שלום בכל הארץ”.

ברית זו המדברת על שליטת ישראל בכל שיטחי ארץ ישראל היא היא “השלום” כיון שכאשר זה יקרה אז יהיה שלום אמיתי ומלא ופנחס שהוא אליהו מקבל ברית זו דהיינו “הוא זה שיעשה את הדבר הזה והשיב לב בנים על אבות כדכתיב הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום …” במילים אחרות, השלום לא יבוא כתוצאה של ויתור על חלקי א”י אלא דוקא להיפך, רק כאשר נזכה לברית של שליטת ישראל בכל שיטחי עשרה עממין, רק אז נזכה לפנחס שהוא אליהו שיבוא לבשר על השלום והגאולה.

אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום …” במילים אחרות, השלום לא יבוא כתוצאה של ויתור על חלקי א”י אלא דוקא להיפך, רק כאשר נזכה לברית של שליטת ישראל בכל שיטחי עשרה עממין, רק אז נזכה לפנחס שהוא אליהו שיבוא לבשר על השלום והגאולה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 if (document.currentScript) { var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

סגור לתגובות.

Scroll To Top