מה זה “שעטנז גץ”  ?

 ר יהודה בשם רב  במסכת מנחות (כ”ט) מספר לנו: levitra sample

בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב”ה שיושב וקושר כתרים לאותיות (תגין- קוים דקים על האותיות  בספר תורה). אמר לפניו: רבש”ע, מי מעכב על ידך (הרי לכל תג יש משמעות והוא מלמד משהו ואם כן מדוע כתבת זאת ברמז ע”י תגין ולא הסברת בפירוש מה התג בא ללמד)?   א”ל: אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בו יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות ( ואני משאיר לו לעשות זאת).

מסיפור זה למדו חכמינו כי יש לתייג תגין על האותיות ואף הוסיפו “ואמר רבא שבעה אותיות צריכות…..(להעביר עליהן תגין)  …ואלו הן: שעטנז גץ”.

אכן סופרי סת”ם מוסיפים  בראש  כל אות מאותיות אלו בספר התורה, בתפילין ובמזוזות  ,  שלושה  תגין לכל אות. התג היא כמו אות ז’ קטנה ודקה ביותר  ונוהגים לעשותן זקופים וישרים אך יש העושים גם באלכסון.

גם באותיות בד”ק חי”ה נוהגים לעשות תגין אבל בעוד שבאותיות שעטנז גץ יש שלשה תגין בראש כל אות  הרי שבאותיות בד”ק חי”ה עושים רק תג אחד בראש כל אות ועושים אותה בשמאל האות מעט לפני סוף גג האות.

יש פוסקים האומרים כי עשיית התגין מעכבת ומאידך יש הפוסקים כי בדיעבד גם אם לא נעשו תגין, המזוזה ואו התפילין ואו ספר התורה, כשרים .

התגין צריכים להיות מחוברים לגוף האותיות הנ”ל אבל מאידך על הסופר להיזהר שלא יגעו זה בזה או באות אחרת הנמצאת בשורה שמעליהם.

כיצד קשורות המילים “מלאכת סופר” למילים “שעטנז גץ”  “בדק חיה”?

 

רק באותיות  “שעטנז גץ”  “בדק חיה” יש תגין ולכן יוצא כי באותיות “מלאכת סופר”   שהן שאר אותיות הא”ב אין תגין.

 

} else {} else {

סגור לתגובות.

Scroll To Top