שיעורי תורה בכל ימות השבוע

רשימת שיעורי התורה. גרסה להורדה

יום ראשון – שיעורי תורה ופעילות תורנית בגבעת שמואל

השעה

הנושא

מגיד    השיעור / הרב

המקום

5:00

ספר החינוך

יעקב-יוסף זינגר, הרב המקומי

המרכזי, בר-אילן 21

5:45

הדף היומי

אורן אלפי / עזריאל קזלו

אברהם יגל, נעמי שמר 1

6:15

הדף היומי

בן ציון קובלסקי

נאוה תהילה, רח’ הרימון 1

חורף: לפני שחרית. קיץ: לאחר שחרית

הדף היומי

מלכה יצחק

משכן שלמה, הנשיא 17

6:25

רמב”ם

יהודה יונגסטר

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

6:30

 הדף היומי

יוסי שרם

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

6:30

הדף היומי

אלון ולקן

היכל יהודה, שד’ העצמאות

7:00

הדף היומי

עזריאל לנר

רינת ישראל, שמחה הולצברג 7

8:00

הדף היומי

אלון וולקן

אברהם יגל, נעמי שמר 1

8:00-10:00  בית מדרש “בוקר” ג”ש

עיון בספר “החינוך”.  לימוד משווה במפרשי התורה לפרשת השבוע.
הלכה בעיון “צורבא מרבנן”

מרדכי אפרתי

בית מתתיהו, העבודה 1

9:00-21:00

לימוד בחברותות

בכר אברהם

מעל הזמן, במקלט ברח’ הנשיא

13:00-10:00  “כולל בעלי בתים”

גמרא הלכה מוסר

 יעקב בריקמן

אהבה ואחוה, רמב”ם 29

17:00

גמרא ולאחריה שיעור לילדים

רחמים ביטון

אור ישראל, הנשיא 7

18:00

גמרא

שמואל טובי

שלום ורעות, פרדס רוזנבלום (ליד מגדל המים)

19:40

הדף היומי

שמואל פרוכטר

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

19:45

הדף היומי

אחד החברים

אברהם יגל, נעמי שמר 1

חורף: 19:30
קיץ: 20:300

ף0  מאירר בערבהום

עיון בהלכה

משה אפרת

רינת ישראל, שמחה הולצברג 7

20:00

כולל ערב

יהודה חייק

שלום ורעות, פרדס רוזנבלום    (ליד מגדל המים)

20:00

“דרך מצוותך” – טעמי המצוות

משה אלון

תפארת ישראל, שד’ הגיבורים

 20:20

 דף יומי

הרב שמואל ברנר

רינת הדר, סמטת משה דיין 3

20:30

גמרא

זאב רוזן

היכל יהודה, שד’ העצמאות

20:30

הדף היומי

משה גרוסברג

בית מתתיהו,העבודה 1

20:30

זוגיות

מרצים משתנים

אוהל יצחק ואסתר, זבולון המר 4

20:30

טהרת המשפחה (שיעור לנשים)

תהילה חזקיה

משפחת ביטון הנשיא 19

20:40

הדף היומי

עזריאל לנר

צעירי הגבעה, הנשיא 57

20:45

הדף היומי

שמואל פרוכטר

לכו נרננה, בי”ס מורשת זבולון

20:45

לימוד בצוותא

אברכים

משכן יוסף ושלמה, בי”ס מ. זבולון

21:15

סוגיות בהלכה

רפאל שטרן

בית מתתיהו, העבודה 1

21:00

שיעור לנשים  (פעם   בחודש)

מרצים משתנים

אהבת ישראל, לוי אשכול 15

21:00

“צורבא דרבנן”     לנשים

גיל דביר

היכל רחמים סמטת שי עגנון 6

שעה לפני מנחה(קיץ)
אחרי ערבית (חורף)

גמרא

ירון צור

משכן יוסף ושלמה, בי”ס מ. זבולון

שעה לפני מנחה(קיץ)

הלכות נידה

יצחק מלכה

משכן שלמה, רח’ הנשיא 17

לאחר ערבית

זוהר – גירסא ועיון

מרדכי אפרתי

שלום ורעות, פרדס רוזנבלום    (ליד מגדל המים)


יום שני – שיעורי תורה ופעילות תורנית בגבעת שמואל

השעה

הנושא

מגיד    השיעור / הרב

המקום

5:00

ספר החינוך

יעקב-יוסף זינגר, הרב המקומי

המרכזי, בר-אילן 21

5:45

הדף היומי

אורן אלפי / עזריאל קזלו

אברהם יגל, נעמי שמר 1

6:15

הדף היומי

בן ציון קובלסקי

נאוה תהילה, רח’ הרימון 1

6:25

רמב”ם

יהודה יונגסטר

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

6:30

הדף היומי

אלון ולקן

היכל יהודה, שד’ העצמאות

6:30

הדף היומי

יוסי שרם

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

חורף: לפני שחרית. קיץ: לאחר שחרית

הדף היומי

יצחק מלכה

משכן שלמה, הנשיא 17

7:00

הדף היומי

עזריאל לנר

רינת ישראל, שמחה הולצברג 7

8:00

הדף היומי

 אלון וולקן

אברהם יגל, נעמי שמר 1

8:00-10:00  בית מדרש “בוקר” ג”ש

עיון בספר “החינוך”.  לימוד משווה במפרשי התורה לפרשת השבוע. הלכה   בעיון “צורבא מרבנן”

מרדכי אפרתי

בית מתתיהו, העבודה 1

9:00-21:00

לימוד בחברותות

בכר אברהם

מעל הזמן, במקלט ברח’ הנשיא

13:00-10:00  “כולל בעלי בתים”

גמרא הלכה מוסר

יעקב בריקמן

אהבה ואחוה, רמב”ם 29

17:00

גמרא ולאחריה שיעור לילדים

רחמים ביטון

אור ישראל, הנשיא 7

18:00

גמרא

שמואל טובי

שלום ורעות, פרדס רוזנבלום (ליד מגדל המים)

19:30

גמרא

זאב רוזן

היכל יהודה, שד’ העצמאות

19:40

הדף היומי

שמואל פרוכטר

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6.

19:45

מבט פנימי על פרשת השבוע (לנשים)

צפריר אנוש

הנשיא 2 כניסה 6 דירה 2 אצל נעמה הכסטר

לאחר תפילת ערבית

זוהר, גרסא ועיון

מרדכי אפרתי

שבת אחים, פרדס רוזנבלום  (ליד מגדל המים)

19:45

הדף היומי

אליהו אשכולי

אברהם יגל, נעמי שמר 1

20:00

כולל ערב

יהודה חייק

שלום ורעות, פרדס רוזנבלום (ליד מגדל המים)

20:15

גמרא

יוסף פינקוביץ

תפארת ישראל , שד’ הגיבורים

 20:20

 דף יומי

הרב שמואל ברנר

רינת הדר, סמטת משה דיין 3

20:30

גמרא

מומי פאלוך

משפחת לוי רחוב יוני נתניהו 4 קומה 10

חורף: 19:30
קיץ: 20:30

עיון בהלכה

משה אפרת

רינת ישראל, שמחה הולצברג 7

21:00

נושאים שונים\הלכות אקטואליות

רפאל שטרן

אהבת ישראל, לוי אשכול 15

 21:10

 מסכת בבא בתרא

אופיר סעדון

רינת הדר, סמטת משה דיין 3

21:15

פרשת השבוע עפ”י שיחות הרבי

צפריר אנוש

תפארת ישראל,שד’ הגיבורים

20:45

הלכה בפרשת השבוע

צבי יהודה לאו

היכל רחמים, שי עגנון 6

20:30

הדף היומי

משה גרוסברג

בית מתתיהו, העבודה 1

20:40

הדף היומי

עזריאל לנר

צעירי הגבעה, הנשיא 57

20:45

הדף היומי

שמואל פרוכטר

לכו נרננה, בי”ס מורשת זבולון

20:45

הלכות טהרה ושלום בית

אפרים עובד

מעל הזמן, רח’ הנשיא במקלט

20:45

לימוד בצוותא

אברכים

משכן יוסף ושלמה, בי”ס מורשת זבולון

21:00

גמרא

נח ליפשיץ

משפחת עזורי, מבצע קדש 24

21:15

מסכת כתובות

יהודה יונגסטר

בית מתתיהו, העבודה 1

21:30 (כל שבועיים)

מחשבה והלכה

הרב איידלס

משפ’ באומס, משה דיין 26

21:30

הלכה (גברים ונשים)

משה אפרת

טחלוב, יוני נתניהו 18

21:40-22:15

לימוד בחברותות

מרצים משתנים

לכו נרננה, בי”ס מורשת זבולון

בקיץ: שעה לפני מנחה בחורף: אחרי ערבית

גמרא

רונן מגן

משכן יוסף ושלמה, בי”ס מ. זבולון

 

 

יום שלישי – שיעורי תורה ופעילות תורנית בגבעת שמואל

השעה

הנושא

מגיד    השיעור / הרב

המקום

5:00

הדף היומי

יעקב-יוסף זינגר, הרב המקומי

המרכזי, בר אילן 21

5:45

הדף היומי

 אורן אלפי / עזריאל   קזלו

אברהם יגל, נעמי שמר 1

6:15

הדף היומי

בן ציון קובלסקי

נאוה תהילה, רח’ הרימון 1

6:25

רמב”ם

יהודה יונגסטר

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

6:30

הדף היומי

אלון ולקן

היכל יהודה, שד’ העצמאות

6:30

הדף היומי

יוסי שרם

היכל רחמים, סמטת שי עגנון

חורף: לפני שחרית. קיץ: לאחר שחרית

הדף היומי

יצחק מלכה

משכן שלמה, הנשיא 17

6:30

הלכה

שמואל פרוכטר

היכל רחמים, סמטת שי עגנון

7:00

הדף היומי

עזריאל לנר

רינת ישראל, שמחה הולצברג 7

8:00

הדף היומי

אלון וולקן

אברהם יגל, נעמי שמר 1

8:00-10:00  בית מדרש “בוקר” ג”ש

עיון בספר “החינוך”.  לימוד משווה במפרשי התורה לפרשת השבוע. הלכה   בעיון “צורבא מרבנן”

מרדכי אפרתי

בית מתתיהו, העבודה 1

9:00-21:00

לימוד בחברותות

בכר אברהם

מעל הזמן, במקלט ברח’ הנשיא

13:00-10:00  “כולל בעלי בתים”

גמרא הלכה מוסר

 יעקב בריקמן

אהבה ואחוה, רמב”ם 29

17:00

גמרא ולאחריה שיעור לילדים

רחמים ביטון

אור ישראל, הנשיא 7

18:00

גמרא

שמואל טובי

שלום ורעות, פרדס רוזנבלום (ליד מגדל המים)

19:00

הלכות שבת

מאיר חנונה

אוהל יצחק ואסתר, רחוב זבולון המר 4

19:30

תיקוני זוהר וירושלמי

ד”ר יאיר הלוי

שלום ורעות, פרדס רוזנבלום, (ליד מגדל המים)

19:30

גמרא

זאב רוזן

היכל יהודה, שד’ העצמאות

19:40

הדף היומי

שמואל פרוכטר

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

19:45

הדף היומי

אליהו אשכולי

אברהם יגל, נעמי שמר 1

20:00

כולל ערב

יהודה חייק

שלום ורעות, פרדס רוזנבלום, (ליד מגדל המים)

20:00

תורת הבית (לנשים)

דניאלה דגור

משפחת ביטון, הנשיא 19

חורף: 19:30
קיץ: 20:300

עיון בהלכה

משה אפרת

רינת ישראל, שמחה הולצברג 7

20:15

הלכות שבת

יוסף פינקוביץ

תפארת ישראל, שד’ הגיבורים

 20:20

 הדף היומי

הרב שמואל ברנר

רינת הדר, סמטת משה דיין 3

לפני ערבית

הדף היומי

עזריאל לנר

צעירי הגבעה, הנשיא 57

20:00

סוגיות ב לט’ אבות מלאכה

מרדכי אפרתי

משפחת מזרחי, בן יוסף 24

20:30

הדף היומי

משה גרוסברג

בית מתתיהו, העבודה 1

 20:30

ה “י”ד החזקה” לרמב”ם

 לימוד משותף על   הסדר

רינת הדר, סמטת משה דיין 3

20:45

תנ”ך (לנשים וגברים)

דורון אייזנטל

צעירי הגבעה, הנשיא 57

20:45

הדף היומי

שמואל פרוכטר

לכו נרננה, בי”ס מורשת זבולון

20:45

לימוד בצוותא

אברכים

משכן יוסף ושלמה, בי”ס מ.זבולון

20:45

עיון ב “אור החיים” על התורה

שמוליק רוזנבלום

היכל רחמים, שי עגנון 6

21:00

מודעות אישית עפ”י החסידות (לנשים)

רוחי מיכלשוילי (פעם בשבועיים)

משפחת גבריאלוב ,נימרובר 24 פינת ביאליק 12

21:00

גמרא ו “צורבא    מרבנן”

יהודה פיקסלר

משפחת פיקסלר, רמב”ם 11

21:15

הלכות שבת (לנשים)

יוסף פינקוביץ

 משפחת גבריאלוב ,נימרובר   24 פינת ביאליק 12

21:20

נושאים משתנים

מאורות הדף היומי

רחוב דוד רזיאל 4 קומה 7

21:30

אמונה לנערים

יצחק מלכה

היכל שלמה, רח’ הרימון

21:30

ספר התניא (לנשים)

צפריר אנוש

משפחת גבריאלוב, רח’ נימרובר 24 פינת ביאליק 12

21:30

סוגיות בדף היומי

מרצים משתנים

לכו נרננה , בי”ס מורשת זבולון

בקיץ: שעה לפני מנחה בחורף: אחרי   ערבית

גמרא

שמואל טובי

משכן יוסף ושלמה, בי”ס מ. זבולון

יום רביעי – שיעורי תורה ופעילות תורנית בגבעת שמואל

השעה

הנושא

מגיד    השיעור / הרב

המקום

5:00

ספר החינוך

יעקב-יוסף זינגר, הרב המקומי

המרכזי, בר אילן 21

5:45

הדף היומי

אורן אלפי / עזריאל קזלו

אברהם יגל, נעמי שמר 1

6:15

הדף היומי

בן ציון קובלסקי

נאוה תהילה, רח’ הרימון 1

6:25

רמב”ם

יהודה יונגסטר

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

6:30

הדף היומי

אלון ולקן

היכל יהודה, שד’ העצמאות

חורף: לפני שחרית.    קיץ: אחרי

הדף היומי

יצחק מלכה

משכן שלמה, הנשיא 17

6:30

הדף היומי

יוסי שרם

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

7:00

הדף היומי

עזריאל לנר

רינת ישראל, שמחה הולצברג 7

8:00-10:00
בית מדרש “בוקר” ג”ש

פנימיות. פרה”ש והלכה    “צורבא מרבנן”

מרדכי אפרתי

בית מתתיהו, העבודה 1

9:00-21:00

buy zepose online

לימוד בחברותות

בכר אברהם

מעל הזמן, במקלט ברח’ הנשיא

13:00-10:00 “כולל בעלי בתים”

גמרא הלכה מוסר

 יעקב בריקמן

אהבה ואחוה, רמב”ם 29

9:00-11:00

הקדתרא לתורה ולחכמה

מרצים משתנים

אהבת ישראל, לוי אשכול 15

17:00

גמרא ולאחריה שיעור לילדים

רחמים ביטון

אור ישראל, הנשיא 7

17:30

מחשבה ופנימיות בפרשת השבוע

מרדכי אפרתי

אהבת ישראל, לוי אשכול 15

18:00

גמרא

שמואל טובי

שלום ורעות, פרדס רוזנבלום (ליד מגדל המים)

19:30

גמרא

זאב רוזן

היכל יהודה, שד’ העצמאות

19:30

פיוט

מימון כהן

בית כנסת הרי”ף,    הרצל 4

19:40

הדף היומי

שמואל פרוכטר

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

19:45

הדף היומי

אליהו אשכולי

אברהם יגל, נעמי שמר 1

חורף: 19:30. קיץ: 20:300

ף0  מאירר בערבהום

עיון בהלכה

משה אפרת

רינת ישראל, שמחה הולצברג 7

19:45

הדף היומי

מגיד מבית מאורות הדף היומי

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

20:00

כולל ערב

יהודה חייק

שלום ורעות, פרדס רוזנבלום (ליד מגדל המים)

 20:20

 הדף היומי

שמואל ברנר

רינת הדר, סמטת משה דיין 3

20:30

מסכת חגיגה

מומי פאלוך

משפ’ נאמן, מנחם בגין 25/9

20:00

נושאי גאולה ומשיח

שבתאי פישר

תפארת ישראל, שד’ הגיבורים

20:30

גמרא / משנה ברורה

משה ברון

רמת אילן, רחבת אילן 2

20:30

ליקוטי מוהר”ן

איתי אפלבוים

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

20:30

גמרא

מומי פאלוך

משפחת נאמן, מנחם בגין 25

20:30

הדף היומי

משה גרוסברג

בית מתתיהו, העבודה 1

20:40

הדף היומי

עזריאל לנר

צעירי הגבעה, הנשיא 57

20:45

הדף היומי

שמואל פרוכטר

לכו נרננה, בי”ס מורשת זבולון

20:45

לימוד בצוותא

אברכים

משכן יוסף ושלמה, בי”ס מורשת זבולון

21:00 (אחת לשבועיים)

מחשבה ואמונה (לנשים)

גילה שרם

משפ’ גברא, ביאליק 5

21:00

מסכת ברכות בעיון

דודי ליפשיץ

משפחת שורר, זבולון המר 6

21:00 (אחת לשבועיים)

שעור לנשים – תניא

זיו קצבי

משפחת צור , מנחם בגין 25, קומה 6

21:00

שיעור לנשים

הרבנית אלבז

אוהל יצחק ואסתר, רחוב זבולון המר 4 ליד בית הכנסת נווה    שמואל.

21:40-22:15

לימוד בחברותות

מרצים משתנים

לכו נרננה, בי”ס מורשת זבולון

21:00

גמרא בעיון

אלון וולקן

לבירורים: 057728650

21:00

תיקון המידות התניא (לנשים)/ חינוך

זיו קצבי (פעם בשבועיים)/ צפריר

משפחת צור, בגין 25 קומה 6

21:00

שעור הלכה והשקפה יהודית (לנשים)

אילנית אפרת

סבב מארחות. אפשר לברר טלפונית: 054-4466251

21:15

התניא (לנשים)

צפריר אנוש (פעם בשבועיים)

משפחת אזוריאל, נתניהו 30/32

21:30

אמונה לנערים

יצחק מלכה

משכן שלמה, הנשיא 17

21:30

פניני הדף היומי

משה לחובר

משפ’ פרלמוטר, רח’ פרץ 4

21:30

מורה נבוכים / הגות ומחשבות /

 יהודה יונגסטר / יונתן מילוא /

משפחת בוחניק, דרך המלך 155

21:30

צורבא מרבנן

לימוד בחבורה

היכל יהודה, שד’ העצמאות

21:40-22:15

לימוד בחברותות

לכו נרננה , בי”ס מורשת זבולון

שעה לפני מנחה רק בקיץ

הלכות נידה  –    “לבדוק את זה”

יצחק מלכה

משכן שלמה, הנשיא 17

בקיץ: שעה לפני מנחה  בחורף: אחרי

גמרא

ירון צור

משכן יוסף ושלמה, בי”ס מ. זבולון

אחרי ערבית

הלכות שבת

יצחק מלכה

משכן שלמה, הנשיא 17


יום חמישי – שיעורי תורה ופעילות תורנית בגבעת שמואל

השעה

הנושא

מגיד השיעור / הרב

המקום

5:00

ספר החינוך

יעקב-יוסף זינגר, הרב   המקומי

המרכזי, בר אילן 21

5:45

הדף היומי

אורן אלפי / עזריאל קזלו

אברהם יגל, נעמי שמר 1

6:15

הדף היומי

בן ציון קובלסקי

נאוה תהילה, רח’ הרימון 1

6:25

רמב”ם

יהודה יונגסטר

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

6:30

הדף היומי

אלון ולקן

היכל יהודה, שד’ העצמאות

6:30

הדף היומי

יוסי שרם

היכל רחמים, סמטת שי עגנון

חורף: לפני שחרית. קיץ: לאחר שחרית

הדף היומי

ניסים מזוז

משכן שלמה, הנשיא 17

7:00

הדף היומי

עזריאל לנר

רינת ישראל, שמחה הולצברג   7

8:00

הדף היומי

 אלון וולקן

אברהם יגל, נעמי שמר 1

8:00-10:00  בית מדרש   “בוקר” ג”ש

 פנימיות התורה ( אפשר להצטרף רק לאחר שיחה   טלפונית: 0525219169 מרדכי) ,
פרה”ש והלכה (צורבא דרבנן)

מרדכי אפרתי

בית מתתיהו, העבודה 1

9:00-21:00

לימוד בחברותות

בכר אברהם

מעל הזמן, במקלט ברח’ הנשיא

13:00-10:00
“כולל בעלי בתים”

גמרא הלכה מוסר

 יעקב בריקמן

אהבה ואחוה, רמב”ם 29

17:00

גמרא ולאחריה שיעור   לילדים

רחמים ביטון

אור ישראל, הנשיא 7

18:00

גמרא

שמואל טובי

שלום ורעות, פרדס רוזנבלום (ליד מגדל המים)

18:00

ספר התניא

ישעיהו גולדברג

תפארת ישראל, שד’ הגיבורים

18:00

גמרא

מרדכי אפרתי

בית מתתיהו, העבודה 1

19:00

הלכה

יצחק מלכה

משכן שלמה, הנשיא 17

19:30

גמרא

זאב רוזן

היכל יהודה, שד’ העצמאות

19:30

אמונה

מיכאל ביטון

אוהל יצחק ואסתר, זבולון המר 4

19:30-20:15

לימוד אבות ובנים

תפארת ישראל, שד’   הגיבורים

19:40

הדף היומי

שמואל פרוכטר

היכל רחמים, סמטת שי   עגנון 6

20:00

כולל ערב

יהודה חייק

שלום ורעות, פרדס   רוזנבלום, (ליד מגדל המים)

 20:20

 הדף היומי

הרב שמואל ברנר

רינת הדר, סמטת משה דיין 3

22:00

פעם בחודש

הרב יהורם אברג’יל

אוהל יצחק ואסתר, זבולון המר 4

חורף: 19:30
קיץ: 20:300

ף0  מאירר בערבהום

עיון בהלכה

משה אפרת

רינת ישראל, שמחה הולצברג 7

20:30

הדף היומי

משה גרוסברג

בית מתתיהו, העבודה 1

20:40

הדף היומי

עזריאל לנר

צעירי הגבעה, הנשיא 57

20:45

הדף היומי

שמואל פרוכטר

לכו נרננה, בי”ס   מורשת זבולון

20:45

לימוד בצוותא

אברכים

משכן יוסף ושלמה,   בי”ס מ. זבולון

20:45

מוסר

אהרון פרטוש

מעל הזמן, רח’ הנשיא   במקלט

20:45

עיון בגמרא

יהודה יונגסטר

היכל רחמים, סמטת שי   עגנון 6

21:00

הלכות שבת – מגמרא להלכה   פסוקה

מרדכי אפרתי

משפחת אפרתי, ביאליק 6

21:15-22:15

אמונה

מרצים משתנים

רינת ישראל, שמחה הולצברג   7

22:15-23:15

פרשת שבוע

מרדכי מאיר

רינת ישראל, שמחה הולצברג   7

21:30

ספר התניא

שבתאי פישר

לכו נרננה, בי”ס   מורשת זבולון

21:30

אמונה לנערים

יצחק מלכה

היכל שלמה, רח’ הרימון

בקיץ: שעה לפני מנחה בחורף: אחרי ערבית

גמרא

רונן מגן

משכן יוסף ושלמה, בי”ס מורשת זבולון

אחרי ערבית

הלכות שבת

יצחק מלכה

משכן שלמה, הנשיא 17


 

יום שישי – שיעורי תורה ופעילות תורנית בגבעת שמואל

השעה

הנושא

מגיד השיעור / הרב

המקום

5:45

הדף היומי

אורן אלפי /   עזריאל קזלו

אברהם יגל, נעמי   שמר 1

6:30

הדף היומי

אלון ולקן

היכל יהודה, שד’   העצמאות

6:25

רמב”ם

יהודה יונגסטר

היכל רחמים, סמטת   שי עגנון 6

6:30

הדף היומי

יוסי שרם

היכל רחמים, סמטת   שי עגנון 6

6:40

גמרא

דודי ליפשיץ

בית כנסת   הרי”ף, הרצל 4

7:00

הדף היומי

בן ציון קובלסקי

נאוה תהילה, רח’   הרימון 1

 7:15

 הדף היומי

הרב שמואל ברנר

רינת הדר, סמטת   משה דיין 3

7:20 “כולל יום השישי”

שו”ע אורח   חיים  על הסדר

מרדכי אפרתי

בית מתתיהו,   העבודה 1

7:45 “כולל יום השישי”

 טיול בפרד”ס פרשת השבוע

משה בר, רב שכ’ יד   אליהו, ת”א

בית מתתיהו,   העבודה 1

8:15 “כולל יום השישי”

פרטים על הכולל:   מרדכי 0525219169

 סוגיות בהלכה , עיון בראשונים ובאחרונים   בהלכות אקטואליות

בנימין בארי, אב”ד,   ראש כולל דיינות “כרם ביבנה”

בית מתתיהו,   העבודה 1

8:00

הדף היומי

אלון וולקן

אברהם יגל, נעמי   שמר 1

8:30

בית ועד לתורה /   דיני ממונות

רפאל שטרן

רמת הדקלים (בית   וקנטרי)

8:30

הדף היומי

 עזריאל לנר

צעירי הגבעה,   הנשיא 57

8:30-10:00

בית ועד לתורה –   סדר וגמרא בעיון

רפאל שטרן

נאוה תהילה, רח’   הרימון 1

9:30

הלכות שבת

חברותות

מעל הזמן, רח’   הנשיא במקלט

13:15

הדף היומי

בני וייס

היכל רחמים, סמטת   שי עגנון 6

14:10

הדף היומי

ממשתתפי   “כולל מאורות הדף היומי”

לכו נרננה,   בי”ס מורשת זבולון

חורף 20:30 קיץ   21:30

פרשת שבוע

מלכה יצחק

משכן שלמה, הנשיא   17

אחרי ערבית

חסד

מורדי כלפה

שבת אחים, פרדס   רוזנבלום (ליד מגדל  המים)

לאחר ערבית

פניני הלכה

יהודה יונגסטר

המרכזי, בר אילן   21

יום שבת – שיעורי תורה ופעילות תורנית בגבעת שמואל

השעה

הנושא

מגיד    השיעור / הרב

המקום

6:00

מסכת ברכות

מיכאל צנעני

שלום ורעות, ליד מגדל המים

7:00

הדף היומי

 אורן אלפי

אברהם יגל, נעמי שמר 1

7:15

שיעור בגמרא

יעקב-יוסף זינגר, הרב המקומי

המרכזי, בר אילן 21

7:15

זוהר וכתבי האר”י

מרדכי אפרתי

בית כנסת הרי”ף, הרצל 4

7:15

הדף היומי

אלון וולקן

לכו נרננה, בי”ס מורשת זבולון

 8:00

מסכת סנהדרין

 יהונתן הקר

רינת הדר, סמטת משה דיין 3

8:00-9:00

לימוד חסידות כהכנה לתפילה

צפריר אנוש

תפארת ישראל, שד’ הגיבורים

8:15

גמרא

ד”ר קובי נדל

נאוה תהילה, רח’ הרימון 1

9:30

שיעור לילדים

שיראל שינברג

רינת הדר, סמטת משה דיין 3

10:30

שיעור לילדים כיתות ג’ – ו’

יהונתן גריידי

רינת הדר, סמטת משה דיין 3

 10:30

 מסכת מועד קטן

אחיקם גריידי  ויובל גנות

רינת הדר, סמטת משה דיין 3

לאחר תפילת שחרית

גמרא

ליאור נוימן ואחיקם גריידי לסירוגין

צעירי הדר, שמחה הולצברג

לאחר תפילת מוסף של מנין שני (10:30)

גמרא

שמואל שני

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

לאחר תפילת מוסף של מנין שני

כתובות

צורי    פיקאר

צעירי הדר, שמחה הולצברג 7

לאחר תפילת מוסף

גמרא (למבוגרים)

יובל גנות

תפילה למשה, בי”ס מורשת זבולון

לאחר תפילת מוסף

שיעור לילדים, פרשת השבוע

אברהם גולדברג

תפילה למשה, בי”ס מורשת זבולון

לאחר תפילת מוסף

שיעור לילדים

דיויד גפן

צעירי הדר, שמחה הולצברג 7

לאחר תפילת מוסף

גמרא

אהרן קיטאי

בית מתתיהו, העבודה 1

לאחר המניין השני

הדף היומי

אבישי גריידי

נאוה תהילה, רח’ הרימון 1

לאחר תפילת מוסף

גמרא

נח ליפשיץ ומרצים משתנים

המרכזי, בר אילן 21

לאחר תפילת מוסף

שמירת הלשון

יצחק אלבז

משכן שלמה, הנשיא 17

לאחר תפילת מוסף

שיעור בתנ”ך

רון קולנברג

היכל יהודה, שד’ העצמאות

לאחר תפילת מוסף

גמרא

המתפללים

נווה שמואל,זבולון המר 4

לאחר תפילת מוסף

פרשת השבוע הלכה ומחשבה

אורן שיינברג

לכו נרננה, בי”ס מורשת זבולון

לאחר תפילת מוסף

פעילות ושיעור לילדים

המתפללים

לכו נרננה, בי”ס מורשת זבולון

לאחר תפילת מוסף

“צורבא מרבנן”

המתפללים

שירה חדשה, בי”ס יגאל אלון

לאחר תפילת מוסף

מסכת ברכות

יהל ארנברג

אהבת ישראל לוי אשכול 15

12:30

הלכות ברכות תוך עיון במשנה ברורה

אליהו אשכולי

אברהם יגל, נעמי שמר 1

אחרי מנחה גדולה

פרשת השבוע  – עיון במפרשי התורה

מרדכי אפרתי

המרכזי, בר אילן 21

בחורף אחרי מנחה גדולה (12:30)

בקיץ השיעור ב 12:30

עין יעקב

דניאל בודרה

אהבת אחים, נימרובר ליד המקוה

חורף: אחרי ערבית
קיץ: 14:00

זוהר ע”פ מתוק מדבש, רמ”ק   מוהרח”ו

מרדכי אפרתי

אהבת אחים, נימרובר ליד המקוה

12:50

הדף היומי

משתתפים

לכו נרננה, בי”ס מורשת זבולון

12:50

שמירת הלשון

מרדכי אפרתי

המרכזי, בר אילן 21

13:00

חוג תהילים  לילדים

אחד המתפללים

היכל רחמים, סמטת שי עגנון 6

13:00

חוג תהילים “תפארת אריאל”   לבנים  ובנות

מרדכי אפרתי

המרכזי, בר אילן 21

15:30

הלכות שבת

אפרים עובד

מעל לזמן, הנשיא 10 (במקלט)

שעה לפני מנחה

גמרא, פרה”ש והלכה

מרצים משתנים

בית אל, הנשיא 4

16:00

עונג שבת לילדים

צפריר אנוש

משפ’ בן דוד, בגין   27

שעה וחצי לפני   מנחה

הלכה

מיכאל צנעני

שלום ורעות, פרדס   רוזנבלום, (ליד מגדל המים)

אחרי מנחה

“צורבא מרבנן”

אלון וולקן

בית כנסת   הרי”ף, הרצל 4

17:00

תהילים לילדים   ואח”כ שיעור

משתנה

אור ישראל, הנשיא   7

18:30

תהילים לנשים

גב’ בורק

משפ’ בורק, פרץ 34

רבע שעה אחרי   כניסת שבת

מסכת כתובות

צורי פיקאר

צעירי הדר, שמחה   הולצברג 7

שעתיים לפני מנחה   רק בקיץ

נושאים משתנים

מרצים מתחלפים

רמת אילן, רחבת אילן 2

שעתיים לפני צאת   שבת

עיון בהלכה

משה אפרת

רינת ישראל, שמחה   הולצברג 7

שעה לפני תפילת   מנחה

גמרא

יהודה פיקסלר

היכל יהודה, שד’   העצמאות

חורף:שעה לפני   מנחה
קיץ שעתיים לפני מנחה (לברר)

מסכת תענית ופרשת   השבוע

מרצים   משתנים

אוהל יצחק ואסתר,   זבולון המר 4

שעה לפני מנחה

“אבות ובנים”

המתפללים

היכל רחמים, סמטת   שי עגנון 6

שעה לפני תפילת מנחה

מסכת בבא בתרא

משה ברקוביץ

רמת אילן, רחבת   אילן 2

15:00

נושאים משתנים

רונן מגן

משכן יוסף ושלמה,   בי”ס מ.זבולון

45 דקות לפני מנחה

הדף היומי

בני וייס

היכל רחמים, סמטת   שי עגנון 6

חצי שעה לפני   תפילת מנחה רק בקיץ

הלכה ומחשבה

יהודה יונגסטר

היכל רחמים, סמטת   שי עגנון 6

בין מנחה לערבית

ספרי יהושוע   שופטים

דורון אייזנטל

שירה חדשה, בי”ס   יגאל אלון

בין מנחה לערבית

נושאים משתנים

מרצים משתנים

אהבת ישראל, לוי אשכול 15

בין מנחה לערבית

גמרא

אורן שינברג

צעירי הגבעה,   הנשיא 57

בין מנחה לערבית

הלכות שבת

שבתאי פישר

תפארת ישראל, שד’   הגיבורים

לאחר תפילת מנחה

בן איש חי

בן ציון אלבז

משכן יוסף ושלמה,   בי”ס מ. זבולון

לאחר תפילת מנחה

הלכות שבת

יצחק אלבז

משכן שלמה, הנשיא   17

לאחר תפילת מנחה   קטנה

גמרא

צורי פיקאר

צעירי הדר, שמחה   הולצברג 7

בקיץ בלבד-  כ50 דק’ לפני מנחה קטנה

נושאים שונים

מרצים משתנים

בית מתתיהו,   העבודה 1

שעתיים ועשרים   לפני צאת השבת

הדף היומי

משתתפי השיעור

לכו נרננה,   בי”ס מורשת זבולון

שעה וארבעים לפני   צאת השבת רק בקיץ

נושאים משתנים

רפאל שטרן

לכו נרננה,   בי”ס מורשת זבולון

חצי שעה לפני   יציאת השבת

ליקוטי מוהר”ן

אברהם בכר

מעל לזמן, הנשיא   10 (במקלט)

לאחר תפילת ערבית במוצש”ק   (בחורף)

זוהר ע”פ   מתוק מדבש, רמ”ק מוהרח”ו

מרדכי אפרתי

אהבת אחים ,   נימרובר ליד המקוה

70 דק’ לפני זמן הד”נ (רק בקיץ)

נושאים שונים

יהודה יונגסטר

המרכזי, בר אילן   21

40 דק’ לפני זמן הד”נ (רק בקיץ)

נושאים שונים

מרצה אורח

המרכזי, בר אילן   21

} else {

סגור לתגובות.

Scroll To Top