לא תעשה כל מלאכה / מרדכי אפרתי

בס”ד

online pharmarcy לא תעשה כל מלאכה / מרדכי אפרתי

מדוע התורה אוסרת עשיית “מלאכה” בשבת ?

לכאורה התשובה לשאלה זו ידועה לכל והיא כדי לזכור שאלוקים ברא את כל העולם בשישה ימים וביום השביעי שבת מעשיית “מלאכה”.

ברור שתשובה זו טומנת בחובה עומק נוסף שהרי היה אפשר לזכור את שביתתו של אלוקים ממלאכה ע”י אמירת “קידוש” שבו אנו אומרים בקול “וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה” ולאו דווקא ע”י איסור מלאכה בשבת.

כדי להבין יותר ננסה לברר מהן  ההגדרות של  “מלאכה”.

אנו מצווים לשבות ממלאכה הדומה באיפיונה למלאכה שאלוקים שבת ממנה.

אחת מנקודות ההנחה האמונית שלנו היא שאלוקים הוא היישות  החכמה ביותר ומכאן נגזר שכל מלאכותיו בבריאת העולם היו מלאכות “חכמות” וכך גם שביתתו של אלוקים ממלאכה  הייתה שביתה דווקא ממלאכות “חכמות”.  ננסה לאפיין מהי “”מלאכה חכמה”?

אפשר לומר שיש שישה איפיונים למושג “מלאכה חכמה” .

ראשית: “כוונה” – מלאכה שנעשית בכוונה .

שנית: “מתקן” – מלאכה שיש בה תועלת ותכלית ולא הרס או נזק .

שלישית: – “מלאכה הצריכה לגופה”  כלומר המלאכה המכוונת בו בזמן אל התוצר שבדרך כלל היא מייצרת .

רביעית: – “מלאכה כדרכה” דהיינו שנעשתה בדרך שרגילים לעשותה ולא בשינוי .

חמישית: – “מתקיים” כלומר מלאכה שנשארת וקיימת לפרק זמן משמעותי .

שישית: “כולה” – מלאכה שנעשתה כולה ע”י אדם אחד ללא שותפים.

המשותף לכל ששת איפיוני המלאכות שהזכרנו וכן לכל 39 המלאכות שאסורות בשבת הוא שהן פעולות יצרניות שמביאים לשינוי ממשי בדבר המסויים בטבע בגשמיות ובחומר.

ע”י עשיית מלאכה כזו נראה שהאדם לכאורה שולט על המציאות הגשמית ומעצב אותה לפי רצונו  ובכך שאנו נמנעים ממלאכות אלו אנו למעשה אומרים שהשילטון בטבע ובגשמיות אינו של האדם אלא רק של אלוקים והאדם הוא רק כלי ואמצעי.

אמנם מלאכת “הוצאה מרשות לרשות וטילטול” אינה פועלת בחומר אבל גם היא נאסרה כיוון שהיא מראה כאילו שיש לאדם  שליטה בקישוריות בין בני האדם בעוד שגם בזה הוא רק כלי ושליח.

זו הסיבה לדעת רש”ר הירש שהתורה נתנה שתי סיבות לשבת , האחת “בריאת העולם” – “כי ששת ימים עשה אלוקים את השמים ואת הארץ” והשניה “יציאת מצרים” – “כי עבד היית וכו’ על כן נתן לך את יום השבת”.

הסיבה הראשונה “בריאת העולם” באה לומר שאיסור המלאכה בא להראות שאלוקים הוא הבורא והשולט בטבע ולא האדם והסיבה השניה “יציאת מצרים” באה לומר שאיסור המלאכה (כול הוצאה מרשות לרשות)  בא להראות שהשליטה על הקשר בין האנשים בחברה ובעמים גם היא רק בידי האלוקים והאדם רק כלי ושליח.

 

סגור לתגובות.

Scroll To Top