יותר מאלף מילים

בס”ד

יותר מאלף מילים/מרדכי אפרתי

בפרשתנו מסופר על “בן סורר ומורה”  שגנב כסף מאחר והיה מכור לבשר ויין   התורה חששה שהתמכרות זו תביא אותו לשוד ואולי לרצח כדי למלא את תאוותו.

חלק מחכמינו  הבינו מתוך דיוק בפסוקים כי “בן סורר לא היה ולא נברא” כיון שהרבה תנאים צריכים לקרות כדי שייקרא “בן סורר ומורה”  ובין היתר התנאי  ש “צריכים אביו ואמו להיות שניהם שווים בקול ובמראה” דבר שהוא כמעט לא אפשרי.

אם אכן המציאות של “בן סורר ומורה” היא כמעט  בלתי אפשרית לשם מה ניכתבה פרשיה זו בתורה?

חז”ל עונים על שאלה זו ואומרים שכל הענין ניכתב רק כדי שנלמד ונדרוש את הפסוקים וכך ירבה שכרנו עבור לימוד התורה שהתבצע.

אבל עדיין נשאלת השאלה מדוע נכתב דוקא ענין כזה לא מציאותי , וכי לא היה עדיף לדרוש בתורה בענין מעשי ואקטואלי ?

אם נדייק נבחין שהתורה כותבת על בן סורר ומורה “איננו שומע בקול אביו ובקול אימו”  בעוד שהיה ראוי לומר  “איננו שומע לקול אביו ולקול אימו”.

התורה באה לרמוז לנו כאן מהי הסביבה שעלולה להצמיח בן סורר ומורה.

הבן לא שומע ” indometacid בקול אביו” דהיינו מעולם הוא לא שמע את הקול של אביו לומד תורה, לא שמע את הקול של אביו מברך ברכת המזון, לא שמע את קול אביו מתפלל, לא שמע את קול אביו קורא קצת תהילים, לא שמע את קול אביו מפזם קצת בלימוד הגמרא.

כאשר אין לילד דמות לחיקוי והוא אינו לומד דוגמא מאביו או מאימו (או ממבוגר אחר שהוא קשור אליו) הוא יכול להגיע “רחוק”…..

לדוגמא : איך אפשר לצפות שהילד יקום מוקדם לתפילה בציבור  בעוד שהאבא בעצמו “מחפף” ? גם אם האבא ינאם לו נאום חוצב להבות אש על חשיבות התפילה בציבור הדבר יכנס מאוזן אחת ויצא מהשניה.מאידך כאשר האבא יהווה דוגמא חיה ויקום בעצמו לתפילה בזמן אין כל צורך לומר לילד משהו , רק הזיכרון שיש לו מהתמונה שאבא קם לתפילה מוקדם תביא אותו באיזשהוא שלב לעשות זאת בעצמו .

לכל אחד מאיתנו יש זכרונות מההורים. אם נשים לב, בדרך כלל לא זוכרים מה אבא או אמא אמרו אלא יותר זוכרים מה הם עשו  ואיך הם עשו. כל אחד ואחת זוכרים איך אימא היתה מדליקה נרות שבת, איך אבא עשה קידוש, איך הוא היה קורא בתורה . הדוגמא האישית היא החינוך הטוב ביותר.

 

סגור לתגובות.

Scroll To Top