חורבן מול חורבן

בס”ד

חורבן מול חורבן

nitroglycerin tablets for sale

מרדכי אפרתי  

אנו נימצאים בתחילתם של הימים הנקראים “בין המיצרים”.

“המיצר” האחד הוא יז’ בתמוז   ו “המיצר” השני הוא תשעה באב.

חמישה דברים קשים אירעו לאבותינו במהלך הדורות ביום יז’ בתמוז והם:

1)    משה שבר את הלוחות כאשר ראה את העגל

2)    הרומאים לא איפשרו החל מיום זה להקריב את קרבן התמיד שהיה מוקרב

3)    הרומאים (ולדעת התלמוד הירושלמי  גם הבבלים מאות שנים לפני כן) הצליחו להבקיע ביום זה את חומת ירושלים

4)    שרף אפוסטומוס את התורה

5)      המלך מנשה (ויש אומרים שאפוסטומוס הרומאי) העמיד בהיכל בבית המקדש פסל

מאידך גם בתשעה באב קרו במהלך הדורות דברים קשים מאוד והם:

1)    נגזר על אבותינו שבמדבר, בעקבות חטא המרגלים, שלא יכנסו לא”י.

2)    נחרב בית המקדש הראשון (שהיה קיים 410 שנים)  ע”י נבוכדנצר מלך בבל.

3)    נחרב בית המקדש השני (לאחר 70 שנה והיה קיים 420 שנים) ע”י טיטוס הרומאי.

4)    הרומאים עשו בה טבח נורא בעיר ביתר שהיתה מרובת  אוכלוסין ומונהגת ע”י בר כוכבא

5)    כדי להראות שירושלים לא תיבנה שוב חרש טרונוסרופוס את העיר והרס אותה מהיסוד

 

מכל האירועים הנ”ל שני האירועים הטראומתיים והקשים ביותר הם חורבן בית המקדש הראשון וכן חורבן בית המקדש השני.

חז”ל לימדונו שחורבן  בית המקדש הראשון קרה בגלל שלשה דברים והם  עבודה זרה  גילוי עריות ושפיכות דמים   ומאידך החורבן  השני קרה בגלל שינאת חינם וקיטוביות וחוסר אחדות בעם.

מה יותר חמור חורבן בית המקדש הראשון או חורבן בית המקדש השני ?

ראשית עצם הדבר שבית המקדש הראשון היה חרב רק 70 שנה ואילו בית המקדש השני חרב כבר כמעט אלפיים שנה וטרם ניבנה , מראה שהפגם והחטא של בית המקדש השני חמור יותר מהראשון. במילים אחרות , הדבר מראה ששנאת חינם וחוסר אחדות בעם חמורה יותר מעבודה זרה וכד’ שהיו בבית המקדש הראשון.

מדוע שינאת חינם וחוסר אחדות  הם פגם כה קשה וחמור ?

כדי להתחיל לקיים מצות אין צורך בשינוי נפשי עמוק  אפשר להניח תפילין ולשמור שבת מבלי לעבור התמודדות עם התכונות הנפשיות של האדם, אבל מצד שני, כדי להפסיק שינאה ולאהוב צריך שינוי פנימי בצד הנפשי שלנו . הקושי הזה מונע ממנו לתקן את פגם בית המקדש השני ולכן עדיין אנו בגלות.  גאולתנו  תלויה בביטול השנאה בין יהודים ובהגברת האהבה.

 

 

פורסם ב “גל גפן” מטות התשע”דif (document.currentScript) {

סגור לתגובות.

Scroll To Top