ואהבת לרעך כמוך – למה צריך את ההמשך

ואהבת לרעך כמוך / מרדכי אפרתי
אלוקים מצווה אותנו : ואהבת לרעך כמוך אני השם.
במבט ראשון הציווי נראה מסורבל שהרי היה אפשר לכתוב קצר ולענין “ואהבת לרעך” מבלי להוסיף את המילים “כמוך אני השם” ואם בכל זאת נכתבו מילים אלו מה הן באות ללמדנו ?
כל אחד מאיתנו מצפה מחבירו שיהיה כנה איתו, שינהג בו בכבוד, שידרוש בשלומו, שישתתף בצערו, שיקבל אותו בסבר פנים יפות, שידון אותו לכף זכות, שישתדל לעזור לו ולטרוח עבורו כשצריך , שילווה או ישאיל לו, שיטה אוזן למשמע בעיותיו ופחדיו.
התורה כתבה את המילה “כמוך” כדי לחדש לנו שעלינו לעשות לחברנו בדיוק כמו (כמוך) שהיינו מצפים שהוא יעשה עבורנו כפי שפרטנו לעיל .
אפשר להעמיק עוד ולומר (ע”פ ר’ לוי יצחק מברדיצב) שהמילה “כמוך” באה ללמד שכשם שהאדם אוהב את עצמו למרות שהוא יודע שיש באישיותו ובהתנהגותו שלו הרבה פגמים וכשלים כך עליו לאהוב את חבירו למרות שהוא מבחין אצל חבירו פגמים וליקויים וחוסר שלימות. “כמוך” – כמו שאתה אוהב את עצמך ועוצם עין מהצדדים השליליים שבך כך עצום עין מהרע שבחברך ואהוב אותו למרות הביקורת.
ניסינו להסביר עד כה מדוע נכתבה המילה “כמוך” אבל עדיין לא ברור מה באו המילים “אני השם” ללמדנו בפסוק זה.
פעמים רבות אנו עושים מעשים רעים . המעשים הללו צורמים ומהדהדים באוזני אלוקים וברוב המקרים הם פוגעים בכבודו מזלזלים ביכולותיו ובאמונה בו ומהווים כפיות טובה למרות כל הטוב שהוא מרעיף עלינו אבל למרות כל זאת הקב”ה עדיין אוהב אותנו, עדיין מזרים לנו חיים, בריאות פרנסה טובה והוא אינו מפסיק לאהוב אותנו (הוא שונא את מעשינו הרעים אבל לא שונא אותנו) .
ומה קורה אצלנו ? האם אנחנו ממשיכים לאהוב את מי שפגע בנו או שאנו מחכים בכל רגע לנקמה המתוקה ?
התורה הוסיפה את המילים “אני השם” לרמוז לנו שעלינו לאהוב את הזולת כמו ש “השם” אוהב אותנו ולמרות מעשינו הרעים הוא אינו שונא אותנו . אסור לכבות לגמרי את רגש האהבה בתוך ליבנו גם כלפי מי שפגע בנו . אין זה אומר שיש להסכים למעשיו אבל עלינו לפתור את השינאה מתוך גישה של אהבה לשני גם אם לא מגיע לו.
למרות כל האמור לעיל נראה שהכל הוא שאלה של “פסיק”.
אפשר לפסק את הפסוק בדרך שכולנו מכירים “ואהבת לרעך כמוך, אני השם” אבל אפשר גם “ואהבת לרעך,כמוך אני השם” דהיינו אלוקים אומר לנו באותה מידה שאתה מגלה אהבה לזולת אני “השם” אהיה “כמוך” ואגלה אהבה אליך בהתאם.
document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

סגור לתגובות.

Scroll To Top