איך אומרים קדיש נכון

קדיש / צבי שביט

בנוסח הקדיש יש כמה דברים שיש לשים לב אליהם. הדברים ברובם מובאים במשנה ברורה בסימן נ”ו וכן בעוד נושאי כלים לסימן זה.

בתחילת הקדיש יש להפריד בין המילה “וְיִתְקַדַּש” למילה “שְמֵהּ” שאחריה. מכיוון שהמילה הראשונה מסתיימת באות שי”ן והמילה שאחריה פותחת באות שי”ן, חשוב להקפיד שהן לא יידבקו אחת לשנייה.

חשוב לעשות הפסקה בין “דִי בְרָא כִרְעוּתֵהּ” לבין “וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵהּ”. המילים הראשונות הן המשך המשפט הפותח את הקדיש. כלומר, יתגדל שמו של השם בעולם שברא כרצונו. במילה “וימליך” שבאה לאחר מכן כבר מתחיל משפט חדש. בסידור “עבודת ישראל” מופיעה הערה: “ומי שקורא כרעותה וימליך מלכותה בהמשך אחד טועה הוא”. (תודה למר דב אדלמן על הערה זו.)

כאשר הציבור עונה “אָמֵן יְהֵא שְמֵהּ רַבָּא” יש להפסיק מעט בין המילה “אָמֵן” לבין “יְהֵא שְמֵה רַבָּא”, כיוון שעניית “אמן” קשורה למשפט הקודם, שנאמר ע”י הש”ץ, ואילו “יהא שמיה רבא” הוא אמירה בפני עצמה.

במילה “מְבָרַךְ” יש לשים לב שתחת האות בי”ת יש קמץ גדול ולא חולם. אמנם בעברית אומרים “מְבֹרָךְ” (עם חולם), אבל הקדיש כידוע כתוב בארמית.

במילים “לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא” יש בשלוש המילים קמץ גדול תחת העי”ן (ולא חולם). וכך גם בהמשך הקדיש: “דַּאֲמִירָן בְּעָלְמָא” – בקמץ גדול. גם כאן יש הבדל בין הניקוד וההגייה בארמית לבין הניקוד וההגייה בעברית. (אגב, גם בפיוט “יָ-הּ רִבּוֹן עָלַם וְעָלְמַיָּא” שאומרים בליל שבת יש להגות את המילים “עָלַם ועָלְמַיָא” בקמץ גדול.)

“וְדִי בְכָל אֲתַר וַאֲתַר” – וי”ו החיבור במילה “וַאֲתַר” מנוקדת בפתח (ולא בשווא). הסיבה לכך היא שכאשר וי”ו  החיבור מופיעה לפני אות המנוקדת בחטף, היא מקבלת את תנועת החטף. (במקרה הזה הוי”ו מופיעה לפני האות אל”ף המנוקדת בחטף פתח, ולכן הוי”ו מנוקדת בפתח.)

במילה “קֳדָם” יש לשים לב שתחת האות קו”ף יש חטף קמץ, ולכן צריך להגות אותה כמו קמץ קטן (ולא כמו קמץ גדול).

לסיום ברצוני להביא הלכה שמופיעה במשנה ברורה ס”ק א’ (סימן נ”ו). אמנם הלכה זו אינה קשורה לדיוק בתפילה, אך מפאת חשיבותה מצאתי לנכון להזכירה:

“וכ”ש שצריך ליזהר מאד ומאד שלא להשיח באמצע קדיש או קדושה, וכדאיתא במסכת דרך ארץ דרבי חמא אשכחיה לאליהו בכמה אלפי גמלים טעונים אף וחימה לשלם לאלו. וכל המדבר באלו המקומות עליו הכתוב אומר ‘ולא אותי קראת יעקב’… ואפילו להרהר בדברי תורה אסור בשעה שהחזן אומר קדיש מפני שצריך לכוון הרבה בעניית הקדיש”.

 

===========================================================

 

בע”ה

הערות נחוצות מאד לקריאה נכונה של הקדיש /יצחק פינקלשטיין

יִתְגַּדַּל[ולא:it-ka-dal} וְיִתְקַדַּש שְׁמֵיהּ{מפיק הּ, ש’ בשוא נע, she-meh ולא shmey} רַבָּא,

בְּעָלְמָא{ע’ בקמץ רחב, ל’ בשוא נע, be-A-le-ma  ולא be-Ol-ma]דִּי-בְרָא[ב’ רפה ובשוא נע ve-ra]

כִרְעוּתֵהּ,] מפיק הּchir-u-teh] וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵהּ[מפיק הּmal-chu-teh]

וְיַצְמַח פּוּרְקָנֵהּ[מפיק הּpur-ka-neh] וִיקָרֵב מְשִׁיחֵהּ,[מפיק הּme-shi-cheh]

בְּחַיֵּיכוֹן וּבְיוֹמֵיכוֹן[ב’-בשוא נח-uv] וּבְחַיֵּי[ב’-בשוא נח]דְּכָל-בֵּית יִשְׂרָאֵל

בַּעֲגָלָא[להשמיע ה-עֲ’ ba-A-ga-laִ]וּבִזְמַן קָרִיב,[הפסק קל]וְאִמְרוּ אָמֵן.

 

יְהֵא שְׁמֵיהּ[כנ”ל,מפיק הּ’-ש’ בשוא נע she-meh ]רַבָּא מְבָרַך[בָ’ בקמץ רחב me-Va-rach,ולא !

Me-VO-rach]לְעָלַם[עָ בקמץ רחב le-A-lamולא!  le-O-lam ] וּלְעָלְמֵי [לְ ראשונה בשוא נח

עָ’ בקמץ רחב לְ’ שניה בשוא נע ul-A-le-mey] עָלְמַיָּא[ עָ’ בקמץ רחב ל’ בשוא נע A-le-ma-ia].

 

יִתְבָּרַך וְיִשְׁתַּבַּח וְיִתְפָּאַר וְיִתְרוֹמַם וְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדָּר[להשמיע הַve-it-HA-dar]

וְיִתְעַלֶּה[להשמיע עַ ve-it-A-le] וְיִתְהַלָּל[להשמיע הַ ve-it-HA-lal]שְׁמֵהּ[she-meh]

דְּקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, לְעֵלָּא[מלעיל ! ההטעמה ב-ע]מִן-כָּל-בִּרְכָתָא וְשִׁירָתָא,

תֻּשְׁבְּחָתָא וְנֶחֱמָתָא,[ב חֱ’ חטף סגול ve-ne-CHE-ma-ta]דַאֲמִירָן[דַ’ בפתח DA-a-mi-ran]

בְּעָלְמָא,[עָ ‘ בקמץ רחב לְ’ בשוא נע be-A-LE-ma] וְאִמְרוּ אָמֵן.

 

עַל יִשְׂרָאֵל וְעַל רַבָּנָן, וְעַל תַּלְמִידֵיהוֹן, וְעַל כָּל תַּלְמִידֵי תַלְמִידֵיהוֹן, וְעַל כָּל

מָאן דְעָסְקִין[עָ’ בקמץ סְ’ בשוא נע de-A-SE-kin]בְּאוֹרַיְתָא,[מלרע]דִּי בְאַתְרָא[מלרע]

קַדִּישָׁא[מלרע]הָדֵין, וְדִי בְכָל[ב’ רפה, ללא דגש ]אֲתַר וַאֲתַר,[וַ’ בפתח VA-a-tar]

יְהֵא[ye-he ]לְהון וּלְכוֹן[לְבשוא נח] שְׁלָמָא[מלרע] רַבָּא,[מלרע] חִנָּא[מלרע,]

וְחִסְדָא[מלרע]וְרַחֲמֵי, וְחַיֵּי אֲרִיכֵי וּמְזוֹנֵי[מְ’ בשוא נח]רְוִיחֵי וּפֻרְקָנָא מִן קֳדָם

[ה-קֳ’ בחטף קמץ.כל חטף קמץ נקרא כחולם. לכן, KO-dam ולא! KA-dam]אֲבוּהוֹן דִּי בִשְׁמַיָּא

[ב’ רפה ללא דגש] וְאַרְעָא,  וְאִמְרוּ אָמֵן.

לקדיש תתקבל:תִּתְקַבַּל צְלוֹתְהוֹן[צְ’ בשוא נע, תְ’ בשוא נעtce-lo-te-hon ]

וּבָעוּתְהוֹן[תְ’ בשוא נע]דְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל קֳדָם[כנ”ל[ ko-damאֲבוּהוֹן דִּי בִשְׁמַיָּא

[בִ’ ב’ רפה ללא דגש] וְאִמְרוּ אָמֵן.

 

יְהֵא שְׁלָמָא[שְׁ’ בשוא נע ומלרע she-la-ma] רַבָּא[מלרע] מִן שְׁמַיָּא[שְׁ’ בשוא נע ומלרע]

וְחַיִּים טוֹבִים עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל,וְאִמְרוּ אָמֵן.

עֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל,וְאִמְרוּ אָמֵן.

נ”א יתגדֵל ויתקדֵש[בצירה] ובמקום  “וְרַחֲמֵי וְחַיֵּי אֲרִיכֵי”, י”א –וְרַחֲמִין וְחַיִּין אֲרִיכִין

 

ממני הק’ יצחק פינקלשטיין.     03-9303160   0528226777}best place to buy cialis online forum

סגור לתגובות.

Scroll To Top