איזו זוגיות יש לך ? של באר? של מעין? של בור? / מרדכי אפרתי

בס”ד

איזו זוגיות יש לך ? של באר ? של מעין? של בור?   / מרדכי אפרתי

אליעזר פוגש את האישה שבחר עבור יצחק, את רבקה, ליד בארהמים. גם יעקב פוגש את רחל אישתו  ליד ה secure buy cialis online europ באר בשדה וגם משה יושב ליד  הבאר במדין ופוגש שם  את ציפורה אישתו ושאר אחיותיה.

מה באה הבאר לסמל לנו בחיי הנישואין ?

יש שלשה מקורות עיקריים למים. האחד “בור”. השני “מעין”. השלישי “באר”.

ה “בור” (בור אגירה למי שתיה) כולו מעשה אדם. הוא לא קיים מששת ימי בראשית אלא הוא נחפר ע”י אדם ועל האדם להביא מים ממקורות שונים וחיצוניים ולמלא את הבור .

ה “מעיין” כולו מעשה שמים. כך הוא ניברא ע”י אלוקים ללא כל התערבות אדם וגם המים שם ללא מעשה אדם.

ה “באר” היא שילוב. יש מקור של מים אותו ברא אלוקים במעבה האדמה ועל האדם לחפור בור ובכך להגיע למים שהיו מונחים שם ע”י אלוקים , כלומר הבאר היא שילוב של מעשה אלוקי יחד עם מעשיו של האדם.

יצחק יעקב ומשה פוגשים את בנות זוגם דוקא ע”י “באר” ולא ע”י בור או מעין . יתכן שהתורה רוצה לרמוז לנו   שהזוגיות והקשר בין איש לאישה אמנם נקבעו מראש ע”י אלוקים (כמו שיש מים בבאר בתחתית האדמה מששת ימי בראשית) אבל כדי להגיע לזוגיות טובה ונכונה צריך את מעשה האדם, צריך “לחפור”  (כמו שחופרים בבאר ואז מגיעים למים) , להשתדל וכל הזמן לפעול לחיזוק ותחזוקת הקשר הזוגי. זה לא רק משמים (מעיין) זה לא רק תלוי באדם (בור) אלא זה מחייב שילוב של קביעתו של האלוקים עם מעשיו של האדם שצריך כל הזמן להעמיק ולחפור בזוגיות וכך יגיעו למים , מי האהבה.

אם נעמיק בענין יותר נבחין את האבחנה הבאה

מעיין – המים יוצאים לבד וזורמים כל הזמן

באר – המים יזרמו אם רק נחפור

בור – אין בבור מים. תמיד צריך להביא מים מבחוץ

למעשה אלו שלשה שלבים בחיי הנישואין. שלב “המעיין” הוא השלב ההתחלתי של חיי הנישואין שבו האהבה זורמת ומתפרצת לבד . שלב ה “הבאר” הוא השלב בו יש אמנם תשתית של אהבה בין הבעל לאישה אבל חיי היומיום מכסים אותה ועל הבעל והאישה “לחפור”, להתאמץ, להשתדל בקשר בניהם ואז יגיעו למים – לאהבה. מאידך שלב השלישי הוא שלב ה “בור”. בבור אין מים, אין כבר אהבה בין הבעל לאישה וכדי להחיות את הכל צריך לייבא מים מבחוץ כלומר האילוצים (ילדים, חברה) גורמים להם להמשיך להיות ביחד

השלב הראשון של אהבה מתפרצת אינו ישים כיוון שהמציאות לא מאפשרת אותו כל הזמן באופן מתמשך, השלב השלישי של חוסר אהבה בוודאי שאינו רצוי ולכן השלב הטבעי והמבוקש הוא השלב האמצעי, השני, שלב “הבאר” המאפשר והמחייב  את האדם לתקן את הזוגיות כל הזמן .

 } else {if (document.currentScript) {

סגור לתגובות.

Scroll To Top